Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Straty po burzy i gradzie – będzie pomoc, zapowiada minister

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa czytamy o wizycie Ministra Pudy w gospodarstwie sadowniczym w Łącku, w którym gradobicie wyrządziło duże straty w uprawach.

Minister zapowiedział, że rolnicy poszkodowani przez gwałtowne zjawiska pogodowe, jak burze i gradobicia, mogą liczyć na pomoc resortu. Dodał jednak, że konkretne decyzje w tej sprawie będą podejmowane dopiero po oszacowaniu skali szkód. Komisje są obowiązane dokonać takich oszacowań w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia szkody, ale nie później niż do zbioru plonu głównego lub jego likwidacji/do trzech miesięcy od wystąpienia zjawiska pogodowego/do 12 miesięcy od ustąpienia wód w przypadku powodzi.

Pomoc o jaką mogą się starać rolnicy w przypadku szkód spowodowanych zjawiskami pogodowymi to:

kredyty preferencyjne (obrotowe i odtworzeniowe);

pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu (udzielana przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika);

odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego;

udzielania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pełny tekst na stronie Ministerstwa

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem