Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

9-10.02.2012 - 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin

2012-01-15 23:04

Czwartek, 9 lutego 2012 r.

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

1000 – 1030 Otwarcie Sesji – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB

1030 – 1050 Dr M. Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Podsumowanie polskiej prezydencji Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa z uwzględnieniem ochrony roślin

1050 – 1110 Mgr M. Surawska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW – Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013–2018

1110 – 1130 Wręczenie odznaczeń i medali

1130 – 1200 Wystąpienia zaproszonych gości

1200 – 1230 Koncert – Lena Ledoff „Komeda–Chopin–Komeda”

Przeniesienie obrad do Centrum Kongresowego IOR – PIB,

ul. Władysława Węgorka 20, Poznań

1300 – 1500 Wspólny posiłek w restauracji „Estella”

 

PROGRAM 52. SESJI NAUKOWEJINSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PIB

Czwartek, 9 lutego 2012 r.

Centrum Kongresowe IOR – PIB, ul. Władysława Węgorka 20A

1400 – 1930 Sesja Posterowa (Sale C, 8 i 10 w Centrum Kongresowym IOR – PIB)(obecność autorów przy posterach 1800 – 1930)

Sala A

NAUKOWE PODSTAWY INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN

Prowadzenie: Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (UP Poznań)Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk (IOR – PIB Poznań)

1500 – 1515 Mgr T. Kłos (GIORiN Warszawa) – Integrowana ochrona roślin i integro­wana produkcja

1515 – 1530 Prof. dr hab. T. Praczyk (IOR – PIB Poznań), prof. dr hab. G. Skrzypczak, prof. dr hab. Z. Woźnica (UP Poznań), prof. dr hab. A. Dobrzański (IO Skierniewice), dr hab. K. Domaradzki (IUNG – PIB Wrocław) – Naukowe podstawy regulacji zachwaszczenia w integrowa­nej ochronie roślin

1530 – 1545 Prof. dr hab. S. Pruszyński (IOR – PIB Poznań), prof. dr hab. Z. Dąbrowski (SGGW Warszawa), prof. dr hab. M. Hurej (UP Wrocław), prof. dr hab. J. Nawrot (IOR – PIB Poznań), prof. dr hab. R. Olszak (IO Skierniewice) – Naukowe i praktyczne podstawy zwalczania szkod­ników w integrowanej ochronie roślin

1545 – 1600 Dr hab. M. Korbas, prof. dr hab. H. Pospieszny (IOR – PIB Poznań), prof. dr hab. L. Orlikowski, prof. dr hab. P. Sobiczewski (IO Skierniewice), prof. dr hab. Z. Weber (UP Poznań) – Naukowe i prak­tyczne podstawy zwalczania chorób w integrowanej ochronie roślin

1600 – 1615 Prof. dr hab. M. Mańka, prof. dr hab. I. Korczyński (UP Poznań) – Integrowana ochrona lasu przed patogenami i szkodnikami

1615 – 1630 Prof. dr hab. Z. Dąbrowski (SGGW Warszawa) – Cztery etapy wdraża­nia integrowanej ochrony roślin w Polsce – sukcesy i ograniczenia10 Program 52. Sesji Naukowej IOR – PIB

1630 – 1645 Prof. dr hab. S. Pruszyński, mgr G. Pruszyński (IOR – PIB Poznań) Środek chemiczny w integrowanej ochronie roślin

1645 – 1700 Dr W. Nowacki (IHAR – PIB Jadwisin) – Integrowana produkcja ziem­niaków na tle innych systemów uprawy tego gatunku

1700 – 1715 Dyskusja i przerwa

1715 – 1730 Dr K. Matysiak, dr S. Kaczmarek, dr R. Kierzek, dr R. Krawczyk (IOR – PIB Poznań) – DSS Herbicide jako przykład internetowego systemu wspomagania decyzji w zwalczaniu chwastów

1730 – 1745 Dr R. Kierzek, dr hab. M. Korbas, dr R. Krawczyk (IOR – PIB Poznań) – Implementacja strategii integrowanej ochrony roślin w świetle założeń projektu unijnego „PURE”

1745 – 1800 Dr hab. B. Łabanowska (IO Skierniewice) – Integrowana ochrona planta­cji roślin jagodowych przed szkodnikami – stan obecny a potrzeby

1800 – 1815 Dr hab. M. Golinowska (UP Wrocław) – Koszty integrowanej ochrony roślin

1815 Dyskusja i zakończenie obrad

1930 – 2400 Spotkanie towarzyskie wszystkich uczestników Sesji Naukowej w Centrum Kongresowym IOR – PIB, Restauracja „Estella”

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem