Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Grupy producentów

Warzywni Sp. Z o.o.

Polska
Produkcja i dystrybucja warzyw.

PRIMAVEGA

Polska
Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., z siedzibą: Wróblewo – Osiedle 14, 09-152 Naruszewo
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź
KRS 0000364203
Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł opłacony w całości