Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Sroda 12 sierpnia 2020. Od wczoraj dodano 3598 ceny w 27 kategoriach. Życzymy miłego dnia.
Tu jesteś: Owoce i warzywa  »  Owoce  »  Winogrona  »  Światowy rynek winogron

Światowy rynek winogron

Winogrona
  |   Źródło:
IndexBox opublikował raport na temat światowego rynku winogron. Poniżej jego streszczenie.

Światowe przychody na rynku winogron wyniosły 136,6 mld USD w 2018 roku, co oznacza wzrost o 3,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów marketingu detalicznego i marż detalistów, które zostaną uwzględnione w cenie konsumenta końcowego).

Wartość rynku rosła średnio o 2,2 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzorzec trendu pozostał względnie stabilny, odnotowano jedynie niewielkie wahania w badanym okresie. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2011 roku i wzrosło o 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W okresie objętym przeglądem światowy rynek winogron osiągnął maksymalny poziom w 2018 roku i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości będzie go utrzymywać.

Spozycie według krajów

Chiny (14 mln ton) pozostają krajem o największym spożyciu winogrona na świecie, obejmując 19 procent całkowitej konsumpcji. Ponadto konsumpcja winogron w Chinach dwukrotnie przekroczyła wartości odnotowane przez drugiego co do wielkości konsumenta na świecie, USA (6,9 mln ton). Trzecie miejsce w tym rankingu zajęły Włochy (6,7 mln ton), z udziałem 8,9 procent.

W Chinach konsumpcja winogron rosła średnio o 7,1 procent rocznie w latach 2007-2018. Pozostałe wymienione kraje odnotowały następujące średnie roczne tempo wzrostu konsumpcji: USA (+0,4 procent rocznie) i Włochy (-0,3 procent rocznie).

Pod względem wartości Chiny (21,3 mld USD), Stany Zjednoczone (15,1 mld USD) i Francja (13,9 mld USD) stanowiły kraje o najwyższym poziomie wartości konsumcji w 2018 roku, z łącznym udziałem 37 procent w rynku globalnym.

Chiny odnotowały też najwyższą stopę wzrostu rynku winogron pod względem głównych krajów konsumpcyjnych w ciągu ostatnich jedenastu lat, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszych poziomów zwyżki.

Kraje o najwyższym poziomie spożycia winogron na mieszkańca w 2018 roku to Włochy (113 kg na osobę), Hiszpania (113 kg na osobę) i Francja (92 kg na osobę).

W latach 2007-2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu pod względem spożycia winogron na mieszkańca wśród głównych krajów konsumpcyjnych osiągnęły Chiny, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli bardziej umiarkowanego tempa wzrostu.

Prognoza rynku 2019-2025

Kierując się rosnącym popytem na winogrona na całym świecie, oczekuje się, że rynek utrzyma tendencję wzrostową konsumpcji w ciągu najbliższych siedmiu lat. Prognozuje się, że wyniki rynkowe utrzymają obecny trend, zwiększając się z przewidywanym CAGR na poziomie + 1,3 procent w siedmioletnim okresie od 2018 roku Do 2025 roku, co ma doprowadzić do wzrostu rynku do 83 mln ton do końca 2025 roku.

Produkcja 2007-2018

W 2018 roku globalna produkcja winogron wyniosła 76 mln ton, co oznacza wzrost o 1,9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość produkcji rosła średnio o roczną stopę +1,4 procent w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu pozostawał spójny, z pewnymi zauważalnymi wahaniami w niektórych latach. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2013 roku, wzrost o 7,7 procent rok do roku. Światowa produkcja winogron osiągnęła najwyższy poziom 76 mln ton w 2015 roku; jednak w latach 2016–2018 produkcja była nieco niższa. Ogólny pozytywny trend w zakresie produkcji winogron był w dużej mierze uwarunkowany łagodnym wzrostem areału i niewielkim wzrostem plonów.

Pod względem wartości produkcja winogron wyniosła 136,6 mld USD w 2018 roku, szacowana w cenach eksportowych.

Produkcja według krajów

Kraje o największej wielkości produkcji winogron w 2018 roku tTo Chiny (14 mln ton), Włochy (7,1 mln ton) i Stany Zjednoczone (6,7 mln ton), z łącznym udziałem 37 procent w globalnej produkcji.

W latach 2007-2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu produkcji winogron wśród głównych krajów produkujących osiągnęły Chiny, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Obszar zbiorów 2007-2018

Globalna powierzchnia zbiorów winogron wyniosła w 2018 roku 6,9 mln ha, a w poprzednim roku uległa spłaszczeniu. Ogólnie jednak obszar zbiorów winogron nadal wykazuje względnie płaski wzorzec trendu. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2013 roku, wzrost o 1,8 procent rok do roku. W okresie objętym przeglądem powierzchnia zbiorów przeznaczonych na produkcję winogron osiągnęła maksimum 7,2 mln ha w 2007 roku; jednak w latach 2008–2018 obszar zbiorów nie wrócił do tego tempa wzrostu.

Wydajność 2007-2018

W 2018 roku światowy średni plon winogron wyniósł 11 ton na ha, co oznacza wzrost o 1,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielkość rentowności rosła w średnim rocznym tempie +1,7 procent od 2007 do 2018 roku.; wzór trendu pozostał względnie stabilny, z nieco zauważalnymi wahaniami w analizowanym okresie. Tempo wzrostu było najszybsze w 2013 roku, wzrost o 5,9 procent rok do roku. Globalny plon winogron osiągnął najwyższy poziom w 2018 roku i oczekuje się, że utrzyma wzrost w najbliższym czasie.

Eksport 2007-2018

W 2018 roku na całym świecie wyeksportowano około 4,6 mln ton winogron; wzrost o 2,9 procent w stosunku do roku poprzedniego. Całkowita wielkość eksportu rosła średnio o 2,0 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu pozostawał spójny, z pewnymi zauważalnymi wahaniami w niektórych latach. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2011 roku, wzrost o 5,9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalny eksport osiągnął najwyższy poziom w 2018 roku i oczekuje się, że w najbliższym czasie utrzyma wzrost.

Pod względem wartości eksport winogron wyniósł 8,2 mld USD w 2018 roku. Całkowita wartość eksportu rosła średnio o 2,5 procent rocznie w latach 2007-2018; wzorzec trendu pozostawał spójny, z nieco zauważalnymi wahaniami obserwowanymi w badanym okresie. Tempo wzrostu było najszybsze w 2011 roku, kiedy eksport wzrósł o 14 procent rok do roku. Globalny eksport osiągnął najwyższy poziom w 2018 roku i prawdopodobnie nastąpi dalszy jego wzrost.

Eksport według krajów

W 2018 roku Chile (727 tys. ton), a następnie Włochy (462 tys. ton), USA (420 tys. ton), Peru (343 tys. ton), Republika Południowej Afryki (324 tys. ton) i Holandia (289 tys. ton) były największymi eksporterami winogron, razem stanowiąc 56 procent całkowitego eksportu. Następujący eksporterzy - Hongkong (201 tys. ton), Chiny (190 tys. ton), Afganistan (176 tys. ton), Indie (172 tys. ton), Turcja (166 tys. ton) i Hiszpania (161 tys. ton) - z udziałem w eksporcie na poziomie 23 procent całkowitego wolumenu.

W latach 2007-2018 najbardziej znaczące tempo wzrostu eksportu wśród głównych krajów eksportujących osiągnął Afganistan, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości największymi eksporterami winogron na świecie były Chile (1,2 mld USD), Stany Zjednoczone (925 mln USD) i Peru (820 mln USD), które łącznie stanowią 36 procent światowego eksportu.

Spośród głównych krajów eksportujących Peru odnotowało najwyższą stopę wzrostu eksportu w ciągu ostatnich jedenastu lat, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Ceny eksportowe według krajów

W 2018 roku średnia cena eksportowa winogron wyniosła 1806 USD za tonę, co oznacza wzrost o 2,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogólnie rzecz biorąc, cena eksportowa winogron nadal wskazuje stosunkowo płaski trend. Tempo wzrostu było najszybsze w 2011 roku i wzrosło o 7,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalna cena eksportowa osiągnęła najwyższy poziom 1915 USD za tonę w 2014 roku; jednak w latach 2015–2018 ceny eksportowe pozostawały na niższym poziomie.

Ceny różniły się zauważalnie w zależności od kraju pochodzenia. Krajem o najwyższej cenie była Holandia (2706 USD za tonę), podczas gdy Afganistan (595 USD za tonę) należał do najniższych.

W latach 2007-2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu cen osiągnął Hongkong, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Import 2007-2018

W 2018 roku ilość winogron importowanych na całym świecie wyniosła 4,5 mln ton, co oznacza wzrost o 3,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość przywozu rosła średnio o 2,3 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu pozostał względnie stabilny, z niewielkimi wahaniami w analizowanym okresie. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2011 roku, kiedy import wzrósł o 12 procent rok do roku. Globalny import osiągnął najwyższy poziom w 2018 roku i oczekuje się, że utrzyma wzrost w najbliższym czasie.

Pod względem wartości import winogron wyniósł 8,5 mld USD w 2018 roku. Całkowita wartość importu rosła średnio o 3,2 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania odnotowane w badanym okresie. Tempo wzrostu było najszybsze w 2008 roku i wyniosło o 13 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W badanym okresie światowy import winogron osiągnął najwyższy poziom w 2018 roku i oczekuje się, że utrzyma wzrost w najbliższej przyszłości.

Import według krajów

W 2018 roku USA (587 tys. ton), Chiny (393 tys. ton), Holandia (386 tys. ton), Niemcy (315 tys. ton), Rosja (296 tys. ton), Wielka Brytania (273 tys. ton), Hongkong (238 tys. ton) ), Kanada (185 tys. ton), Tajlandia (176 tys. ton), Francja (118 tys. ton), Polska (115 tys. ton) i Meksyk (97 tys. ton) byli największymi importerami winogron na świecie, stanowiąc 71 procent całkowitego przywozu.

W latach 2007–2018 najbardziej znaczące tempo wzrostu importu, wśród głównych krajów importujących, osiągnęły Chiny, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości Stany Zjednoczone (1 mld USD), Niemcy (750 mln USD) i Chiny (743 mln USD) były krajami o najwyższym poziomie importu w 2018 roku, z łącznym udziałem 30 procent w światowym imporcie.

Chiny odnotowały najwyższe tempo wzrostu importu wśród głównych krajów importujących w ciągu ostatnich jedenastu lat, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Ceny importowe według kraju

Średnia cena importu winogron wyniosła w 2018 roku 1905 USD za tonę, a w poprzednim roku uległa spłaszczeniu. Jednak w okresie objętym przeglądem cena importowa winogron nadal wykazuje względnie płaski trend. Tempo wzrostu wydawało się najszybsze w 2012 roku, kiedy średnia cena importowa wzrosła o 11 procent rok do roku. W tym roku średnie ceny importowe winogron osiągnęły najwyższy poziom 1999 USD za tonę. W latach 2013–2018 wzrost średnich cen importu winogron pozostawał na niższym poziomie.

Istniały znaczne różnice w średnich cenach między głównymi krajami importującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie była Wielka Brytania (2535 USD za tonę), a Rosja (1094 USD za tonę) była jednym z najniższą ceną.

W latach 2007-2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu cen osiągnęła Tajlandia, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.