Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Dostawa owoców i warzyw

2013-05-09 10:43

Nazwa i adres zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda , ul. Wojciechowska 7, 20-704 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5245108/09 w.13, faks 081 5245108/09.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, mieszczącego się na ul. Kopernika 1, 22 200 Włodawa.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części:
Część 2 owoce, warzywa i podobne produkty

Pełna treść ogłoszenia z załączanikami.

Termin składania wniosków upływa 16.05.2013 godzina 10:00, miejsce: ul. Wojciechowska 7, 20-704 Lublin pok. 216.

Słowa kluczowe: dostawa, przetarg, owoce, warzywa, lubelskie
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem