Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Przedwynikowy szacunek owoców z krzewów

Produkcje owoców z krzewów w sadach i na plantacjach oceniono w szacunku przedwynikowym na 0,5 mln ton, a zatem na poziomie o blisko 10 procent wyższym niż niska produkcja w roku 2019 (0,48 mln ton).

O wiele lepiej w bieżącym sezonie przezimowały maliny, ale nie wszędzie. Na plantacjach nienawadnianych i słabo pielęgnowanych straty były duże, co skutkowało plonami niższymi od ubiegłorocznych.

Przedwynikowa prognoza zbioru malin w roku 2020 mówi o 122 tys. ton wobec wyjątkowo niskich zbiorów 76 tys. ton w roku 2019, co oznacza wzrost o 60,5 procent.

Tegoroczną produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) eksperci GUS oszacowali na ponad 160 tys. ton wobec 177 tys. ton w roku ubiegłym, co oznacza spadek o 9,6 procent.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) przewiduje się na poziomie 131 tys. ton wobec 126 tys. ton w roku 2019, co daje wzrost o 4,0 procent. Zbiory czarnych porzeczek oszacowano na ponad 93 tys. ton, o 2 procent więcej niż rok wcześniej.

Zbiory agrestu w 2020 roku szacuje się na ponad 10 tys. ton wobec 9,6 tys. ton rok wcześniej, co daje wzrost o ponad 4,2 procent.

Zbiory owoców z krzewów w kategorii „pozostałe” (aronia, borówka wysoka, leszczyna, winorośl i inne) oszacowano na 99 tys. ton wobec 88 tys. ton w 2019 roku, co oznacza wzrost o 12,5 procent. Wzrost produkcji tej grupy upraw związany jest ze wzrostem między innymi produkcji borówki wysokiej o ok. 18 procent, co jest wynikiem sprzyjających warunków pogodowych oraz lepszego plonowania na plantacjach w pełni owocujących, a także wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów młodych plantacji.

Zobacz więcej: Aronia

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE