Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Eksport borówki wysokiej w 2019 r.

Niestety GUS nie zauważa zmian, jakie zachodzą na rynku owoców i warzyw i nie dostosowuje do nich swoich danych. Przykładem jest borówka wysoka, której produkcja i eksport dynamicznie w Polsce rosną, a w informacjach urzędu wciąż dane o eksporcie tego owocu wciąż są podawane łącznie, razem z danymi na temat żurawiny.

Wolumen eksportu z Polski borówki wysokiej (a dokładniej owoców z kategorii CN 08104050 - Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeże) w 2019 roku wyniósł 8,5 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 200,5 mln zł. Wielkości te mogą nie wydawać się przesadnie duże, ale porównajmy to z eksportem świeżych truskawek, który w 2019 roku wyniósł 6,4 tys. ton oraz 43,5 mln zł.

W porównaniu do roku 2018, w eksporcie borówek wysokich odnotowujemy znaczący wzrost, jako że wolumen eksportu wyniósł wtedy 6,7 tys. ton, a jego wartość 177,7 mln zł. Daje to wzrost w ujęciu ilościowym o 1,8 tys. ton, czyli o 27,6 procent, a w ujęciu wartościowym aż o 22,8 mln zł, czyli o 12,9 procent.

Jeszcze bardziej imponująco wypada zestawienie z rokiem 2016, w którym z Polski wyeksportowano 4,2 tys. ton tych owoców za 99,0 mln zł, co daje wzrost w ujęciu ilościowym o 102,4 procent, a w ujęciu wartościowym o 102,5 procent.

Porównując strukturę geograficzną eksportu w omawianej kategorii w 2018 i 2019 roku widzimy dość duże rozproszenie – wielu mniejszych odbiorców (około 30) i  zaledwie dwóch – trzech większych. Przy czym eksport do czterech krajów z pierwszej piątki wzrósł. Wyjątek to Wielka Brytania, dokąd eksport spadł z 2,7 do 2,5 tys. ton, co spowodowało spadek tego kraju z miejsca pierwszego na drugie. Z drugiego awansowały Niemcy, dokąd eksport zwiększył się z 1,6 do 2,56 tys. ton. Na miejscu trzecim utrzymała się Szwecja – wzrost z 0,5 do 0,9 tys. ton, na czwartym Dania – wzrost wolumenu z 0,4 do 0,6 tys. ton, a na piątym Holandia – wzrost z 0,3 do 0,4 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
{EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

6

262

61

68

Arabia Saudyjska

3 648

83 601

19 632

21 870

Austria

64 088

1 047 427

245 519

273 403

Belgia

2 100

30 263

7 060

8 017

Białoruś

235 220

1 460 035

340 878

379 767

Chorwacja

66 560

952 252

223 512

249 297

Czechy

40 187

1 176 453

275 664

307 604

Dania

618 975

19 141 430

4 455 803

4 990 788

Estonia

34 327

927 090

213 664

237 319

Finlandia

1 896

30 987

7 262

8 132

Francja

24

366

86

96

Hiszpania

111 275

2 364 764

554 381

618 807

Holandia

367 057

7 714 941

1 809 434

2 022 411

Irlandia

222 768

4 217 420

984 436

1 097 029

Japonia

10 560

443 670

103 618

115 305

Katar

2 080

69 161

16 225

18 120

Kuwejt

3 690

96 149

22 547

25 208

Litwa

60

1 849

431

490

Łotwa

155 219

3 514 490

820 720

915 035

Malezja

930

20 604

4 832

5 401

Mołdawia

1 924

45 724

10 688

11 895

Niemcy

2 517 190

55 582 071

12 995 548

14 486 760

Norwegia

10 301

222 424

52 171

58 235

Oman

3 195

74 637

17 504

19 567

Portugalia

2 880

126 957

29 582

32 728

Rumunia

19 152

242 571

56 868

63 619

Singapur

56 998

1 296 039

303 550

339 747

Słowacja

89 698

1 993 240

466 457

521 005

Słowenia

78 824

520 768

122 089

136 582

Szwajcaria

260 352

6 969 813

1 624 429

1 807 370

Szwecja

927 481

30 734 707

7 149 941

8 007 243

Ukraina

19 557

234 440

54 517

61 080

Węgry

8 320

116 603

27 345

30 567

Wielka Brytania

2 491 493

56 473 769

13 214 135

14 745 681

Włochy

92 740

2 216 861

515 889

574 642

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

17 320

368 662

86 489

96 585

RAZEM

8 538 095

200 512 500

46 832 967

52 287 473

Zobacz więcej: Borówka amerykańska

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE