Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Przedwynikowy szacunek owoców w 2017 roku

2017-09-30 15:19

Na obecnym etapie, zbiory owoców z drzew są oceniane w przedziale pomiędzy 2,6 – 2,8 mln ton, tj. na poziomie od ok. 35 proc. do 30 proc. niższym od produkcji z roku poprzedniego. Bieżący sezon jest dla sadownictwa wyjątkowo trudny. W wielu sadach, w czasie kwitnienia drzew owocowych wystąpiły znaczne przymrozki. Jednocześnie w wielu rejonach kraju warunki agrometeorologiczne były niekorzystne dla uzyskania dobrej jakości owoców: z jednej strony sprzyjały występowaniu chorób i szkodników, a drugiej utrudniały prawidłową ochronę. Ponadto część sadowników, przewidując bardzo niskie plonowanie na swoich plantacjach - chcąc obniżyć koszty, w ogóle zaniechała oprysków. W wielu rejonach sadowniczych wystąpiły lokalnie także gradobicia.

Obecnie szacuje się, że zbiory jabłek, w zależności od dalszych warunków, mogą wynieść 2,4 - 2,6 mln ton, tj. średnio o ok. 30 proc. mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W sadach jabłoniowych mniejsze straty zanotowano dla odmian Szampion, Gala i Gloster, natomiast największe dla odmiany Idared oraz odmian z grupy Jonagold. Na niektórych sadach straty sięgnęły blisko 100 proc., jednak w większości zanotowano jedynie zmniejszenie ilości owoców na drzewach. We wrześniu sytuacja w sadach jabłoniowych i tegoroczna produkcja jabłek została oceniona nieco lepiej od przewidywanej w lipcowym szacunku.

Przewiduje się także ponad 25 proc. spadek produkcji gruszek, ich zbiory ocenia się (podobnie jak we wstępnym szacunku) na niespełna 60 tys. ton. Według szacunku rzeczoznawców, tegoroczne zbiory wiśni i czereśni były aż o przeszło 60 proc. mniejsze niż w roku ubiegłym, a deszczowa pogoda na wielu plantacjach przyczyniła się do pękania owoców tych gatunków. Produkcja z sadów wiśniowych oszacowana została na ponad 70 tys. ton, natomiast z sadów czereśniowych na niewiele ponad 20 tys. ton. Na ok. 60 tys. ton ocenia się zbiory śliwek, tj. o ponad 40 proc. mniej od produkcji z roku poprzedniego. Łączną produkcję pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) oszacowano na ok. 10 tys. t, tj. o ponad 50 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Produkcję owoców jagodowych oceniono, podobnie jak we wstępnym szacunku, na ok. 0,5 mln ton, tj. o ok. 15 proc. mniej niż w roku poprzednim. Straty przymrozkowe na plantacjach jagodowych były nieco mniejsze niż w przypadku drzew owocowych, choć również znaczące.

Łączna produkcja truskawek (z uwzględnieniem zbioru truskawek jesiennych) została oceniona na ok. 177 tys. ton, tj. o ok. 10 proc. mniej od produkcji uzyskanej w roku 2016. Zbiory malin szacuje się obecnie, podobnie jak w pierwszym szacunku, na poziomie około 20 proc. niższym od ubiegłorocznego, tj. w wysokości ponad 100 tys. ton. Plantacje malin jesiennych, które najbardziej ucierpiały od przymrozków, nie nadrobiły do tej pory strat w owocowaniu, niemniej jednak zbiory jeszcze trwają i przy sprzyjających warunkach dla odmian późniejszych, możliwe jest osiągnięcie produkcji nieco wyższej od obecnie przewidywanej.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oceniono na ok. 130 tys. ton (w tym porzeczek czarnych na ok. 100 tys. ton), tj. o ponad 20 proc. mniej od zbiorów z 2016 roku. Zbiory agrestu oszacowane zostały także na poziomie o ok. 20 proc. niższym od ubiegłorocznego, tj. na niespełna 10 tys. ton, lecz w przypadku tego gatunku owoców obniżenie produkcji wynikało nie tylko ze słabszego plonowania, lecz także z powodu ograniczenia areału uprawy. Produkcja agrestu z roku na rok traci na znaczeniu. Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych w sadach oraz plantacji jagodowych zostały ocenione na ok. 75 tys. ton, tj. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, przy czym produkcja borówki wysokiej (pomimo skrócenia okresu zbiorów na niektórych plantacjach) oszacowana została wyżej niż w roku 2016. Nadal obserwuje się systematyczny wzrost powierzchni uprawy borówki. W ostatnich latach odnotowuje się także nasadzenia nowych gatunków krzewów owocowych, między innymi jagody kamczackiej.

 

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem