Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Regionalny rynek owoców miękkich - 32. tydz. br.

Truskawki

Według EastFruit ceny truskawek, z rzadkimi wyjątkami, nadal rosły w omawianym tygodniu, a kluczową rolę na rynku odegrały produkty importowane lub lokalne, powtarzające odmiany.

W Rosji główną ofertę truskawek stanowiły już produkty importowane z Turcji i Serbii, a ceny wzrosły do ​​5,37-7,49 USD/kg. Istotne tempo wzrostu cen truskawek odnotowano również na Białorusi, gdzie ceny w ciągu tygodnia wzrosły ponad dwukrotnie do 3,28-4,92 USD/kg. Cena tej jagody również wzrosła w Polsce: na koniec okresu sprawozdawczego truskawki oferowane były na polskim rynku w cenie 2,42-4,83 USD/kg.

Tymczasem w Mołdawii sprzedawcy tych owoców praktycznie nie zrewidowali cen, a truskawki były tu oferowane w dość wąskim przedziale od 2,71 USD/kg do 3,01 USD/kg. Na Ukrainie lokalne produkty nawet nieco straciły na wartości, pod koniec tygodnia powtarzające truskawki były sprzedawane po 1,99-2,53 USD/kg.

Warto zwrócić uwagę, że w tym tygodniu podaż truskawek w Gruzji i Tadżykistanie spadła do minimum. W pierwszym z tych krajów owoce te praktycznie nie były obecne na rynku, a w drugim ceny podwoiły się średnio do 1,94-2,42 USD/kg.

w1

Borówki

Sytuacja na rynku borówki amerykańskiej ustabilizowała się na większości rynków monitorowanych przez projekt, choć wcześniej ceny aktywnie spadały zarówno w krajach produkujących, jak i importujących.

Najtańsze borówki nadal były oferowane na polskim rynku, choć tutaj ceny wzrosły nieznacznie do 3,22-4,30 USD/kg. Tymczasem na Białorusi lokalnym producentom udało się utrzymać ceny swoich produktów na dotychczasowym poziomie 4,10-4,92 USD/kg. Na Ukrainie niewielki wzrost odnotowano jedynie w segmencie cen minimalnych, a łączny przedział cenowy na koniec tygodnia wyniósł 5,06-6,50 USD/kg.

Należy pamiętać, że obecne ceny ukraińskich borówek nadal znacznie przekraczają ubiegłoroczne wskaźniki, chociaż w przypadku producentów sytuacja jest dwojaka: otrzymują oni wyższe ceny za swoje produkty, ale jakość owoców i wielkość ich zbioru są znacznie niższe niż w ubiegłym roku z powodu złych warunków pogodowych jakie panowały wiosną.

W Rosji podaż importowanych borówek wzrosła dość znacząco, a ceny w omawianym tygodniu spadły do ​​7,23-8,68 USD/kg. W tym samym czasie sytuacja w Mołdawii praktycznie nie zmieniła się w ciągu tygodnia i znowu oferowano tu borówki po 8,43-9,03 USD/kg.

w2

Maliny

Podaż malin letnich wszędzie spadała, w związku z czym ceny tych owoców pozostawały stabilne lub w niektórych miejscach nawet wzrosły do ​​końca tygodnia.

Ceny malin wzrosły w omawianym tygodniu w Mołdawii i na Białorusi. W pierwszym kraju malina była oferowana w cenie 2,71-2,89 USD/kg, a w drugim ceny osiągnęły średnio 4,92 USD/kg. W Gruzji przedział cenowy malin znacznie się rozszerzył: wysokiej jakości owoce zdrożały do ​​3,25 USD/kg, podczas gdy ceny produktów niskiej jakości spadły do ​​1,63 USD/kg.

Tymczasem w Polsce producenci malin zostali zmuszeni do nieznacznego obniżenia cen do 2,42-3,76 USD/kg, podczas gdy w innych krajach uczestnicy rynku jeszcze ich nie skorygowali. Na Ukrainie maliny nadal oferowano po 1,63-2,53 USD/kg, podczas gdy w Rosji, podobnie jak w poprzednim tygodniu, ceny wahały się w granicach 2,74-4,11 USD/kg.

w3

Jeżyny

Jeżyny w tym tygodniu dość znacząco straciły na wartości w Gruzji i Mołdawii, podczas gdy na Ukrainie i Białorusi sprzedawcy rzadko korygowali ceny.

Producenci jeżyn w Gruzji ponownie musieli obniżyć ceny swoich produktów, a pod koniec tygodnia te owoce były oferowane na rynku gruzińskim po 0,49-1,14 USD/kg. W Mołdawii, ze względu na rosnącą podaż późnych odmian jeżyny, ceny również spadły do ​​1,50-1,99 USD/kg.

W międzyczasie ukraińskim plantatorom udało się utrzymać poziom cen w granicach 1,99-2,35 USD/kg, podczas gdy na Białorusi sprzedawcy jeżyn nadal byli gotowi do ich sprzedaży po 4,92-6,56 USD/kg.

w4

Porzeczki

Podaż porzeczek nadal spadała wszędzie, ale ceny tych owoców, z rzadkimi wyjątkami, praktycznie nie zostały skorygowane.

Jedynie rosyjskim producentom porzeczek udało się w tym tygodniu podnieść ceny, a najbardziej znaczący wzrost dotyczy porzeczek czarnych. Pod koniec okresu sprawozdawczego ceny czarnych porzeczek na rynku rosyjskim wzrosły do ​​3,68-3,94 USD/kg, podczas gdy cena czerwonych wzrosła do podobnych wskaźników.

w5

Tymczasem w Gruzji ceny czerwonych porzeczek spadły pod koniec sezonu do 1,30 USD/kg, a pozostałe partie czarnych porzeczek oferowano w cenach na tym samym poziomie.

W pozostałych krajach monitorowanych przez projekt segment porzeczek pozostał praktycznie bez zmian. W Polsce porzeczki czerwone i czarne były oferowane po cenach odpowiednio 1,07-1,88 USD/kg i 1,34-2,42 USD/kg, podczas gdy na Ukrainie ceny obu rodzajów utrzymywały się w przedziale 1,81-1,99 USD/kg. W Mołdawii na koniec tygodnia czerwone porzeczki były sprzedawane po średniej cenie 2,41 USD/kg, a czarne - 2,71 USD/kg.

w6

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE