Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Wynikowy szacunek owoców z krzewów

Produkcje owoców z krzewów w sadach i na plantacjach oceniono w szacunku wynikowym na niespełna 0,5 mln ton, a więc o około 17 procent niższą niż w roku 2018. To szacunek o 1 procent lepszy niż ten przedwynikowy, opublikowany we wrześniu bieżącego roku.

Niższe zbiory w tej kategorii były konsekwencją niekorzystnych warunków agrometeorologicznych. Na spadek plonów większości gatunków owoców z tej kategorii miały wpływ zarówno wiosenne przymrozki, jak też późniejszy brak dostatecznego nawilgocenia gleby.

Największego spadku produkcji w relacji rok do roku doświadczyły uprawy malin i czarnych porzeczek. Odmiany letnie tych owoców w dużej części przemarzły zimą, a na niektórych plantacjach zanotowano także zamieranie pędów. Niedobory wilgoci w glebie wpłynęły również na spadek plonów. Straty w plonowaniu odmian jesiennych zostały spowodowane przede wszystkim przez wiosenne przymrozki, ale i te odmiany odczuły skutki suszy. Niewielka poprawa nawilgocenia gleby we wrześniu i październiku pozwoliła nieznacznie podnieść wcześniejsze szacunki produkcji malin.

Zbiory malin oszacowano na 75 tys. ton (o 35 procent mniej rok do roku). We wrześniu szacunki GUS były na tym samym poziomie.

Zbiory porzeczek ogółem szacuje się na 127 tys. ton (o 23 procent mniej rok do roku). Produkcję porzeczek czarnych oszacowano natomiast na niespełna 93 tys. ton (-27 procent rok do roku). I tu oszacowanie nie zmieniło się w stosunku do tego z września.

Zbiory agrestu oszacowano na 9,6 tys. ton. To o 17 procent mniej w relacji rok do roku. W przypadku agrestu również nie zmieniono oszacowania w stosunku do tego z września.

Produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się obecnie, podobnie jak we wstępnym szacunku, na ok. 175 tys. ton, czyli o 10 procent mniejszą rok do roku. W przypadku truskawek także nie ma zmian w porównaniu do szacunku przedwynikowego.

Poziom zbiorów dla kategorii „pozostałe owoce z krzewów” oszacowano na 87 tys. ton, czyli tylko o 3 procent mniej rok do roku. Tu w stosunku do przewidywania wrześniowego odnotowujemy poprawę o 1 tys. ton i 1 procent.

Większość gatunków z tej grupy miało jednak zdecydowanie niższe plony niż w poprzednim roku, odnotowano natomiast wzrost powierzchni nowych nasadzeń. Zaś w wyniku wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów nasadzeń borówki wysokiej, w bieżącym sezonie zanotowano około 30 procentowy wzrost zbiorów tego gatunku, chociaż i jego plonowanie nie było wysokie. Zdaniem ekspertów GUS powierzchnia uprawy borówki nadal rośnie. Wśród pozostałych krzewów owocowych znaczenia nabiera jagoda kamczacka. Obserwuje się także nasadzenia innych nowych gatunków, takich jak np. dereń jadalny, pigwowiec, świdośliwa, aktinidia czy kolcowój chiński (jagody goji).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE