Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport gruszek po III kw. 2019 r.

Wolumen eksportu gruszek z Polski (kategoria CN 080830 - Gruszki świeże) wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 36,3 tys. ton, a jego wartość 57,9 mln zł. Oznacza to wzrost eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak również wartościowym.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku eksport w tej kategorii wyniósł odpowiednio 26,4 tys. ton i 42,1 mln zł. Wzrost rok do roku w wymiarze ilościowym wyniósł tym samym 9,9 tys. ton, czyli 37,5 procent, a w wymiarze wartościowym 15,8 mln zł, czyli 37,5 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu gruszek z Polski między pierwszymi trzema kwartałami 2018 roku i takim samym okresem roku 2019, to były one głównie ilościowe. Niekwestionowanym liderem wśród odbiorców polskich gruszek pozostała Białoruś, a eksport do tego kraju wzrósł z 20,3 do 29,0 tys. ton. Na miejscach drugim i trzecim zamieniły się: Ukraina, która przy wzroście wolumenu z 1,0 do 1,8 tys. ton awansowała z trzeciej na drugą pozycję, a z drugiej na trzecią spadł Kazachstan, dokąd eksport wzrósł z 1,1 do 1,7 tys. ton.

Największa zmiana to skok Niemiec z pozycji trzynastej na czwartą przy wzroście wolumenu zakupionych w Polsce gruszek z 0,1 do 1,2 tys. ton. Na piątej pozycji utrzymała się Holandia, mimo spadku wolumenu z 0,9 do 0,6 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Belgia

200 303

929 952

217 231

245 388

Białoruś

28 952 489

38 884 386

9 022 715

10 194 228

Bośnia i Hercegowina

94 475

88 519

20 608

23 413

Bułgaria

77 752

175 794

41 011

46 582

Cypr

28

140

32

36

Czechy

109 534

74 498

17 316

19 469

Dania

230

1 312

306

346

Estonia

143 302

457 941

106 834

121 541

Finlandia

18 816

60 152

13 992

15 559

Francja

26 820

110 346

25 809

28 882

Hiszpania

1 260

5 928

1 384

1 576

Holandia

550 009

1 750 682

407 045

459 401

Irlandia

14 960

76 657

17 849

20 123

Kanada

10

17

4

5

Kazachstan

1 695 500

3 518 006

817 114

924 158

Litwa

91 802

234 489

54 513

61 070

Łotwa

71 521

203 316

47 194

52 684

Mołdawia

1 680

5 357

1 250

1 419

Mongolia

128 256

195 585

45 500

51 205

Niemcy

1 208 446

899 750

209 259

236 800

Norwegia

60

889

208

234

Rosja

19 200

76 236

17 520

19 443

Rumunia

130 776

291 043

67 577

76 714

Serbia

18 432

39 818

9 245

10 503

Słowacja

17 324

48 827

11 292

12 579

Słowenia

5 600

15 713

3 611

4 007

Szwecja

99 542

462 201

106 910

118 779

Ukraina

1 803 104

6 800 320

1 584 044

1 789 927

Węgry

388 748

1 027 308

239 747

272 641

Wielka Brytania

381 209

1 496 801

347 261

393 276

RAZEM

36 251 188

57 931 983

13 454 381

15 201 988

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE