Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Aktualizacja dotyczące zasad eksportu jabłek do Chin

2016-07-16 12:04

Zgodnie z zapisami protokołu na eksport będą mogły być przeznaczone owoce wyprodukowane w Polsce, które będą spełniały wymagania fitosanitarne, normy bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą wolne od organizmów kwarantannowych Chin.

Przed pierwszym sezonem eksportowym zostanie przeprowadzona wspólna (PIORiN i AQSIQ) wyrywkowa kontrola zarejestrowanych miejsc produkcji, pakowalni, pod kątem spełnienia chińskich wymagań fitosanitarnych. Szczegółowe informacje dla pomiotów w sprawie obowiązku rejestracji, zasad prowadzenia nadzoru nad produkcją jabłek oraz inne obowiązki, wynikające z wymagań fitosanitarnych Chin są dostępne poniżej. Aby zarejestrować miejsca uprawy, przechowywania lub pakowania należy się zgłosić do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy (­ producent) lub właściwego wojewódzkiego inspektora dla miejsca prowadzenia działalności (­pozostali). Wzór wniosku znajduje się poniżej. Podmioty zainteresowane eksportem jabłek wyprodukowanych w 2016 r. powinny złożyć wniosek o zarejestrowanie do właściwego WIORiN najpóźniej do 15 lipca 2016 r.

AKTUALIZACJA z 14 lipca 2016 roku

W związku z wystąpieniem podmiotów zainteresowanych eksportem jabłek do Chin z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków o rejestrację, Główny Inspektor podjął decyzję o wydłużeniu terminu rejestracji do dnia 20 lipca 2016 roku. Jednocześnie informujemy, że dalsze wydłużanie terminu będzie niemożliwe z uwagi na konieczność spełnienia wymagań określonych w podpisanym protokole.

 

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE