Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Eksport jabłek 2019/20 (do maja)

2020-09-04 10:00

Skumulowany wolumen eksportu jabłek w sezonie 2019/2020 (od lipca 2019 do maja 2020) wyniósł, wedle danych GUS, 689,09 tys. ton, a jego wartość osiągnęła 1355,13 mln zł (niemal 1,4 mld zł). W samym maju 2020 roku z Polski wyeksportowano 52,0 tys. ton jabłek za 143,0 mln zł.

Z danych statystycznych opublikowanych przez GUS wynika, że w maju bieżącego roku kontynuowany był spadkowy trend w eksporcie jabłek z Polski, zarówno w ujęciu ilościowym, jak też wartościowym. Potwierdziło się więc, że marzec 2020 roku był miesiącem szczytowym, jeśli chodzi o eksport w tej kategorii. W kwietniu, w relacji do marca, wolumen eksportu jabłek zmalał o 13,3 procent, a jego wartość skurczyła się o 7,9 procent, natomiast w maju dynamika tej spadkowej tendencji wzrosła – spadek miesiąc do miesiąca wyniósł 30,9 procent w ujęciu ilościowym i 15,4 procent w ujęciu wartościowym.

Porównując sezon bieżący z dwoma poprzednimi widać, że wolumen sprzedaży polskich jabłek był mniejszy od zeszłorocznego o 240,68 tys. ton, czyli o 25,9 procent (przy czym należy pamiętać o tym, że w sezonie 2018/2019 jabłek było dużo i były one bardzo tanie). Jednocześnie eksport w sezonie bieżącym był wyższy od tego sprzed dwóch lat o 37,68 tys. ton, czyli o 5,8 procent.

w1

W zestawieniu wartości eksportu jabłek w tych trzech sezonach sytuacja wygląda nieco inaczej. Wartość tego eksportu w sezonie bieżącym była wyższa od tej sprzed roku o 135,30 mln zł, czyli o 11,1 procent oraz była też wyższa od tej sprzed dwóch lat o 98,14 mln zł, czyli o 7,9 procent.

w2

A jak wyglądał eksport jabłek z Polski w rozbiciu na poszczególne miesiące sezonu?  Spójrzmy na odpowiednie wykresy. Najpierw ujęcie ilościowe.

w3

Jak wspomniano wyżej, w maju 2020 roku kontynuowany był, zapoczątkowany w kwietniu, trend spadkowy w eksporcie jabłek. Nie było to jednak spowodowane spadkiem popytu na polskie jabłko, ale wyczerpaniem jego zapasów. Warto także zauważyć, że spadek wolumenu był na tyle znaczący, że wskaźnik z maja bieżącego sezonu był niższy od tych z dwóch poprzednich sezonów.

Jak eksport w rozbiciu na miesiące wyglądał w ujęciu wartościowym?

w4

Tu również widzimy kontynuację trendu spadkowego z kwietnia. I należy zauważyć, że tu też wartość eksportu w maju bieżącego sezonu była niższa od tych z obu wcześniejszych sezonów. Dane te pokazują, że w maju 2020 roku w polskich magazynach nie było już zbyt dużo jabłka w jakości eksportowej.

Spójrzmy teraz na średnie ceny osiągane przez polskie jabłka w eksporcie (pamiętając, że ich wartość jest nieco zaniżona w prezentowanych danych, bo ujęte są w nich też jabłka do przetwórstwa).

w5

Widać tu, że cena średnia utrzymała w maju tendencję wzrostową, co było wynikiem szybkiego kurczenia się zapasów polskiego jabłka eksportowego, przy utrzymującym się na wysokim poziomie popycie. Dynamika tego wzrostu wyraźnie przyspieszyła, bo o ile zmiana kwiecień do marca wyniosła +6,1 procent, to zmiana maj do kwietnia aż 22,3 procent.

Średnia miesięczna cena eksportowanego z Polski jabłka w maju 2020 roku wyniosła 2,75 zł/kg i był to absolutny rekord w ciągu ostatnich trzech lat, co widać na wykresie. Cena ta była zdecydowanie wyższa niż rok dwa lata temu (odpowiednio o 123,6 procent oraz o 27,3 procent).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE