Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport jabłek z Polski – analiza

2019-10-09 21:29

Rok 2014 był ważną cezurą dla rynku jabłek w Polsce. W roku tym bowiem, w sierpniu, Rosja wprowadziła embargo na dostawy polskich jabłek, co dramatycznie wpłynęło na funkcjonowanie naszego rynku jabłkowego. Firmy eksportowe, często wyspecjalizowane w sprzedaży owoców i warzyw właśnie na rynek rosyjski, stanęły z dnia na dzień wobec ogromnego wyzwania, jakim było przeorientowanie działalności.

Przypomnijmy, że w przypadku eksportu jabłek świeżych, Rosja była absolutnym liderem wśród naszych odbiorców. Na rynek rosyjski trafiały ogromne ilości polskiego jabłka, co było jednym z warunków umożliwiających dynamiczny rozwój tego sektora. W ostatnim sezonie przed wprowadzeniem embarga – sezonie 2013/2014 do Rosji trafiło ponad milion ton jabłek za 1,6 mld zł! Zablokowanie dostępu do takiego rynku nie mogło się nie odbić na producentach i eksporterach w Polsce. Jak sobie poradzili z tym wyzwaniem?

Patrząc na dane GUS o eksporcie jabłek świeżych z Polski (poniżej przedstawiamy ich graficzne opracowanie) widać, że rosyjskie embargo wciąż jest znaczącym problemem dla polskich sadowników. Że nie do końca sektor poradził sobie z zadaniem zastąpienia rynku rosyjskiego rynkami alternatywnymi. Ale też należy zauważyć, że ciężką pracą i wytrwałością udało się zapobiec załamaniu eksportu jabłek z Polski. Jest on niższy, ale spadek ten nie nabrał rozmiarów katastrofy.

 

 

Jeśli chodzi o ilość sprzedawanych za granicę jabłek, to najmniejszy spadek w stosunku do sezonu 2013/2014 miał miejsce w sezonie 2016/2017 – tylko 8,4 procent. Ostatnie lata przyniosły jednak wyraźniejszą zniżkę. W sezonie 2017/2018 (oba także w stosunku do sezonu 2013/2014) eksport był niższy o 26,7 procent, a w sezonie 2018/2019 o 28,9 procent.

W ujęciu wartościowym, dla sezonu 2013/2014 jako bazowego, najmniejszy spadek odnotowano w  sezonie 2017/2018 – o 18,6 procent (i to nie dziwi, bo był to sezon dużego niedoboru jabłek i wysokich cen), a spadek największy w sezonie 2015/2016 – o 26,8 procent.

Analizując to, do jakich państw trafiało najwięcej polskich jabłek w ostatnich sześciu sezonach, widać dobrze jak znaczącą zmianą okazało się zamknięcie rynku rosyjskiego. Przez wszystkie te lata na pięciu pierwszych miejscach rankingu największych odbiorców polskich jabłek przewijało się dziesięć państw. Jak widać, do wprowadzenia embarga, Rosja była niekwestionowanym liderem zestawienia. Potem jej rolę przejęła Białoruś. Poniżej, ze względu na przejrzystość prezentowania danych, rozdzielimy wykres na dwa. Na jednym mamy tylko Rosję i Białoruś, na drugim pozostałe kraje.

Miejsce Rosji zastąpiła Białoruś i nietrudno zrozumieć dlaczego. Jednak na wykresie widać, że od sezonu 2016/2017 eksport na Białoruś dynamicznie maleje. Wiadomo bowiem, że Rosja bardzo energicznie walczy z reeksportem owoców i warzyw idącym na teren Federacji przez Białoruś właśnie.

Widać jednak i to, że mimo embarga, w Rosji wciąż jest duży popyt na jabłko z Polski. Widać też jednak i to, że Polska, w ciągu minionych pięciu lat, nie zdołała dokonać pełnej zamiany rynku rosyjskiego na inne kierunki eksportu. Białoruś wszak wciąż pozostaje największym odbiorcą naszego jabłka.

Patrząc na dynamikę zmian wolumenów jabłka dostarczanych do pozostałych kluczowych odbiorców,  widać dynamiczny wzrost roli Egiptu w ostatnim sezonie i spadek znaczenia Ukrainy, Serbii, Łotwy i Litwy (a więc generalnie kierunku wschodniego). Tylko Kazachstan i Niemcy utrzymały stabilny udział w tym zestawieniu i były to jedyne dwa kraje, które przez cały analizowany okres utrzymały się w pierwszej piątce odbiorców polskiego jabłka. Na koniec należy odnotować, że obok Egiptu, rosła także rola Rumunii, jako importera polskich jabłek.

Powyższe dane pokazują, że Polska, jako duży producent i eksporter jabłek, wciąż boryka się z problemami będącymi konsekwencją rosyjskiego embarga. Na szczęście problemy te nie przybrały charakteru katastrofy i załamania branży. Przed polskimi producentami i eksporterami jest jednak dużo wyzwań – w zakresie odmianowości, jakości owoców oraz marketingu i serwisu handlowego. Bez tego nie ma co marzyć o nowych rynkach, a bez nowych rynków branżę czekają duże problemy.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE