Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Polskie jabłka trafią na Tajwan

Konkurencja na rynku jabłek rośnie, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek wewnątrzunijny. Ale i w eksporcie do krajów trzecich nie jest lekko. Polskie jabłko musi konkurować nie tylko z włoskim czy francuskim. Coraz częściej poważną konkurencję stanowią eksporterzy z Ukrainy czy Mołdawii.

W tym kontekście niewątpliwie pozytywnie należy ocenić  informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że Tajwan jest kolejnym krajem trzecim, do którego na podstawie ustalonych dwustronnie przepisów fitosanitarnych będą wkrótce eksportowane polskie jabłka.

W dniach 9-12 września bieżącego roku, z inicjatywy Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Biuro ds. Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin oraz Kwarantanny Tajwanu przeprowadziło audyt w sadach oraz miejscach pakowania i przechowywania jabłek, zarejestrowanych w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Audyt ten miał na celu sprawdzenie realizacji wymagań fitosanitarnych Tajwanu przed uruchomieniem eksportu owoców z Polski ze zbioru 2019. 

Przedmiotem eksportu z tegorocznego zbioru będą mogły być wyłącznie jabłka, wyprodukowane w sadach oraz przechowywane i pakowane w miejscach zarejestrowanych w PIORiN przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego na potrzeby eksportu na ten rynek.

Producenci, którzy byliby zainteresowani eksportem swoich jabłek na Tajwan w przyszłym sezonie, mogą dokonać rejestracji swojej produkcji do 30 kwietnia 2020 roku. Rejestrację prowadzą oddziały wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Listę zarejestrowanych podmiotów Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje swojemu tajwańskiemu odpowiednikowi do 10 czerwca każdego roku.

Aby jabłka mogły trafić na rynek tajwański ich produkcja musi być prowadzona w systemie integrowanej produkcji roślin. Producenci muszą ponad to prowadzić w sadzie kontrolę na obecność owocówki jabłkóweczki z wykorzystaniem pułapek feromonowych wraz z  zapisami wyników kontroli oraz stosowanych zabiegów zwalczania szkodnika.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE