Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Propozycje form pomocy naszego państwa producentom i eksporterom jabłek

2016-04-19 10:02

W związku z wysokimi zbiorami jabłek, rosyjskim embargiem i koniecznością zdobywania nowych rynków zbytu, powstały zupełnie nowe warunki i wyzwania, zarówno dla producentów jak i eksporterów jabłek. Znacznie trudniejsze niż dotychczasowe, zwłaszcza w zakresie zbytu jabłek, z którymi sobie już nie radzą sami producenci i eksporterzy. Konieczna jest pomoc naszego państwa, zwłaszcza rządu. Pomoc państwa jest teraz podstawowym warunkiem utrzymania opłacalności produkcji oraz wysokiego poziomu zbiorów i eksportu jabłek. Już teraz, a tym bardziej w najbliższej przyszłości, szczególnie ważna będzie pomoc w zbycie jabłek, włącznie z większą współodpowiedzialnością za rozwój naszego sadownictwa. Różne mogą być formy pomocy mające bezpośredni lub pośredni wpływ na łatwiejszy zbyt jabłek deserowych. Do najważniejszych form można zaliczyć następujące: 

Formy pomocy z bezpośrednim wpływem na lepszy zbyt jabłek deserowych

 • Promowanie naszych jabłek, co najmniej we wszystkich krajach do których już, lub chcemy eksportować jabłka, przez specjalny zespół przy pomocy zagranicznych placówek dyplomatycznych.
 • Skuteczna promocja wzrostu spożycia jabłek w kraju, zwłaszcza przez dzieci i młodzież
 • Pomoc w zdobywaniu nowych rynków zbytu dla polskich jabłek
 • Zabezpieczenie większych transakcji z zagranicznymi odbiorcami jabłek
 • Wsparcie producentów, zwłaszcza eksporterów z niskoprocentowymi kredytami
 • Stworzenie systemu kontroli jakości owoców, zwłaszcza jabłek
 • Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu
 • Wspieranie rozwoju i działalności targowisk oraz małych sklepów osiedlowych
 • Zabezpieczenie nadwyżki jabłek przez produkcję biogazu lub wycofanie z rynku.

 

Formy pomocy z pośrednim wpływem na lepszy zbyt jabłek 

W zbycie jabłek w kraju a zwłaszcza zagranicą, największy udział mają grupy i organizacje producentów. Dlatego zasługują na duże wsparcie ze strony naszego rządu, zwłaszcza podmioty eksportujące większe ilości jabłek. Oprócz tego do pośredniej pomocy można jeszcze zaliczyć:

 • Wspieranie niskoprocentowymi kredytami obrotowymi m.in. na skup owoców
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych
 • Zmiany w obowiązującym prawie w kierunku umożliwienia tworzenia Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych.
 • Podjęcie negocjacji z bankami i nadzoru finansowego odnośnie finansowania grup producentów owoców i warzyw.
 • Umożliwienie tworzenia nowych grup producentów owoców i warzyw, jako grupy producentów rolnych.
 • Zmiana zasady programu " bezpłatnego wycofania jabłek z rynku"
 • Utrzymanie poprawnych stosunków gospodarczych i politycznych z rządami krajów, do których chcemy eksportować polskie jabłka.

 

Pozostałe propozycje pośrednie

 • Stworzenie statusu pracownika sezonowego z dostępnością taniej siły roboczej
 • Utrzymanie niezmienności systemu podatkowego
 • Wspieranie drobnego przetwórstwa owocowego, zwłaszcza soków NFC i cydru jabłkowego
 • Zorganizowanie sadowniczego doradztwa fachowego
 • Finansowanie proeksportowych badań naukowych oraz wypracowanie systemowych powiązań praktyki z nauką
 • Starania o dodatkowe środki finansowe w Komisji Europejskiej na budowę chłodni z kontrolowaną atmosfera ,deszczowni oraz urządzeń do ochrony drzew przed przymrozkami wiosennymi i gradobiciem
 • Powołanie Departamentu Ogrodnictwa i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem