Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Polski import kiwi w latach 2005-2009

2010-10-29 00:00
Źródło: Źródło: fresh-market.pl (gs), na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej

Najwięcej zapłacono za nie w 2008 r. (29,6 mln euro), gdy cena importowa była najwyższa (o 80 proc. wyższa niż w 2005 r. i wynosiła 0,90 euro/kg).

W I połowie 2010 r. zakupiono 21,9 tys. t kiwi za 14 mln euro. W relacji do takiego samego okresu w 2009 r. ilość zakupionych owoców zmniejszyła się o 4 proc., a wartość importu o 11 proc. – tabela 1.

Najwięcej owoców kiwi sprowadzamy z krajów UE-15 (w 2009 r. 88 proc. ogółu importu), w tym oczywiście z Włoch (68 proc.). Kolejnym dostawcą są Niemcy (10 proc.), ale tu możemy mówić tylko o reeksporcie i nie ma danych skąd te owoce w rzeczywistości pochodziły. Następne miejsce zajmuje Grecja (6 proc.). Spośród pozostałych krajów wyróżniającym się dostawcą jest Chile (8 proc.) - tabela 2.

 Tabela 1: Import kiwi w latach 2005-2009
 

Wyszczególnienie
 
2005 2006 2007 2008 2009 I-VI
2009
I-VI*
2010
Ilość w tonach 37700 32733 36041 32909 33510 22841 21912
Wartość w tys. euro 18761 21159 24002 29573 22890 15665 13964

*/ dane wstępne
 

Tabela 2: Główni dostawcy kiwi w 2009 r.
 

  Ilość
w tonach
Struktura
w proc.
OGÓŁEM 33510 100
UE-15,
w tym:
29648 88
Włochy 22825 68
Niemcy 3351 10
Grecja 1986 6
Pozostałe,
w tym:
3862 12
Chile 2709 8
Nowa Zelandia 1109 3Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl
 

Słowa kluczowe: kiwi, import kiwi
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem