Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Regionalny rynek orzechów – 4. tydz. br.

W okresie sprawozdawczym odnotowano zmianę sytuacji cenowej na rynku orzechów włoskich w monitorowanych przez projekt EastFruit krajach regionu. I o ile od początku 2020 roku największe wahania cen dotyczyły wyłącznie segmentu orzecha włoskiego, to do końca omawianego tygodnia wielokierunkowe trendy cenowe były charakterystyczne dla wszystkich rodzajów analizowanych orzechów.

We wschodnich krajach regionu spadek aktywności zakupowej doprowadził do powstania negatywnych trendów cenowych w segmencie łuskanego orzecha włoskiego. Sprzedawcy coraz częściej ustępowali klientom, a do końca okresu sprawozdawczego w Tadżykistanie i Uzbekistanie oferowano najtańszy łuskany orzech włoski w regionie, odpowiednio za 3,61 USD/kg i 3,98 USD/kg. Kompanią dla krajów wschodnich była Mołdawia, gdzie spadek popytu doprowadził również do obniżenia kosztów tego rodzaju orzechów.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na Białorusi i Ukrainie cena łuskanego orzecha włoskiego stopniowo rosła. Zdaniem operatorów rynku ukraińskiego wsparcie wzrostu cen zapewniło zwiększone zainteresowanie międzynarodowych nabywców.

I tylko w Rosji, gdzie od dawna notowano najwyższe ceny tych orzechów w regionie, zrównoważony popyt i podaż na rynku nie pozwoliły sprzedawcom na utrzymanie wcześniej ustalonych cen.

Spadek aktywności zakupowej dla całej grupy owoców i warzyw w Tadżykistanie znalazł odzwierciedlenie na rynku orzechów, a najbardziej widoczne to było w segmencie orzechów laskowych, gdzie ceny w ciągu ostatnich 14 dni spadły do 1,24 USD/kg. Ukraina mogłaby z powodzeniem przewodzić regionalnemu rankingowi krajów o najwyższych cenach orzechach laskowych do końca tego tygodnia, gdyby nie stopniowy spadek popytu na te produkty, który zmusił sprzedawców do ustępstw cenowych. Po kolejnym spadku średnia ceny orzechów laskowych do końca 4. tygodnia 2020 roku znalazła się na Ukrainie na poziomie ​​8,22 USD/kg.

Jednocześnie w całym okresie sprawozdawczym operatorzy rynku odnotowali stabilny popyt na orzechy laskowe w Gruzji, Mołdawii i Białorusi, a sprzedawcom, choć nie bez trudności, udało się ustalić wyższe ceny dla tych produktów w porównaniu z poprzednim okresem.

w2

Pod koniec ubiegłego tygodnia na rynku łuskanych migdałów w monitorowanym regionie analitycy projektu EastFruit również nie odnotowali występowania jednolitych trendów cenowych. Na Ukrainie, po poprzednim ustanowieniu najwyższego poziomu cen migdałów w regionie, popyt na te produkty gwałtownie spadł. Rezultatem było wystąpienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyraźnych negatywnych trendów cenowych w tym segmencie rynku orzechów. Podobne trendy w ciągu ostatnich dwóch tygodni były również charakterystyczne dla rynków Tadżykistanu i Mołdawii.

Ceny łuskanych migdałów wzrosły w okresie sprawozdawczym w krajach regionu, w których podaż tego rodzaju orzechów była ograniczona, a popyt na nie pozostał niezmieniony. W Polsce migdały nieznacznie zdrożały, jak również w Uzbekistanie i na Białorusi analitycy projektu odnotowali zmianę sytuacji. W ten sposób średnia cena w segmencie łuskanych migdałów na Białorusi osiągnęła maksymalny poziom w regionie - 11,3 USD/kg. Ten sam poziom cen w tym segmencie odnotowano na rynku rosyjskim, a Ukraina nieznacznie odbiega od dwóch sąsiednich krajów.

w3

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE