Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Regionalny rynek orzechów – kwiecień br.

Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację na rynku orzechów od drugiej połowy sezonu 2019/2020, możemy wyraźnie prześledzić dominację trendów spadkowych cen w segmentach wszystkich analizowanych rodzajów orzechów. Im bliżej końca sezonu, tym częściej sprzedawcy ustępowali klientom, sprzedając resztki istniejących zapasów.

Jednocześnie, w ubiegłym miesiącu na regionalnym rynku orzechów włoskich nie obyło się bez wyjątkowych aktywności, twierdzą analitycy projektu EastFruit. W szczególności na rynku tadżyckim.

Jak wspomniano powyżej, w większości monitorowanych krajów regionu, począwszy od pierwszych dni stycznia 2020 roku, łuskane orzechy włoskie ustanowiły, a następnie wzmocniły negatywne trendy cenowe.

Według analityków w tym segmencie w poprzednim miesiącu sytuacja nie zawsze była całkowicie jednoznaczna. Zakłócenia w dostawach nowych partii orzechów, ze względu na skomplikowaną logistykę wynikającą z ograniczeń kwarantanny, doprowadziły do ​​niewystarczającej podaży łuskanych orzechów włoskich w wielu krajach regionu, a główni dostawcy tych produktów byli w stanie skorygować wcześniej ogłoszone ceny. Do końca okresu sprawozdawczego łuskany orzech włoski zdrożał w Mołdawii z 4,72 USD/kg do 5,03 USD/kg.

Wzrost cen orzecha włoskiego w kwietniu tego roku zaobserwowano również na rynku tadżyckim. I pomimo tego, że w ciągu ostatniego miesiąca ten rodzaj orzechów zdrożał prawie 14 procent, to właśnie w Tadżykistanie oferowano najtańsze orzechy włoskie łuskane w regionie, średnio po 3,91 USD/kg.

Podobnie jak w przypadku jądra orzecha włoskiego, orzechy laskowe stopniowo tanieją od drugiej połowy tego sezonu, a tendencje spadkowe dominują w prawie całym regionie. Wyjątkiem w tym segmencie był Tadżykistan, w którym w ostatnim miesiącu średnia cena orzechów laskowych wzrosła z 8,1 USD/kg do 10,74 USD/kg, czemu sprzyjał stały wysoki popyt przy niewystarczającej podaży produktów na rynku.

Na rynkach Mołdawii i Ukrainy w całym okresie sprawozdawczym analitycy projektu nie odnotowali znacznych wahań cen, podczas gdy w Rosji zwiększony popyt pozwolił sprzedawcom nieznacznie zmienić wcześniej ogłoszone ceny orzechów laskowych w górę.

Na Białorusi nie zaobserwowano nieoczekiwanych zmian sytuacji rynkowej w ciągu ostatniego miesiąca, a orzechy laskowe w dalszym ciągu taniały, co umożliwiło zrealizowanie wszystkich planowanych ilości orzechów w możliwie najkrótszym czasie.

w2

Jak zauważyli specjaliści projektu EastFruit, analizując wyniki bieżącego sezonu na rynku orzechów, segment łuskanych migdałów pozostał najbardziej zrównoważony w monitorowanym regionie. W rezultacie do końca okresu sprawozdawczego ogólny zakres średnich cen we wszystkich analizowanych krajach zawęził się do 8,38-10,74 USD/kg, podczas gdy w segmencie orzechów laskowych średni przedział cen był bardziej zróżnicowany: od 2,22 USD/kg do 10,74 USD/kg.

Tendencje spadkowe cen w całym okresie sprawozdawczym były również charakterystyczne dla rynku migdałów. W tym segmencie wyjątkiem był tylko Tadżykistan, w którym ceny migdałów w ciągu ostatniego miesiąca nadal rosły.

Do końca sezonu, migdały łuskane w najwyższych cenach, na poziomie 10,74 USD/kg, sprzedawano w Tadżykistanie, w czasie gdy najtaniej, w cenie 8,38 USD/kg, ten rodzaj orzechów był oferowany w Mołdawii.

w3

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE