Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport mrożonej porzeczki 2018 r.

Wolumen eksportu z Polski mrożonych porzeczek (kategorie CN: 08112039 - Porzeczki czarne niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego i 08112051 - Porzeczki czerwone niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2018 roku 60,7 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 183,6 mln zł. Oznacza to wzrost eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku.

W 2017 roku eksport porzeczek czarnych i czerwonych wyniósł bowiem 57,2 tys. ton oraz 179,1 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 3,5 tys. ton, czyli o 6,2 procent  oraz wzrost wartości o 4,5 mln zł, czyli o 2,5 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu w omawianej kategorii między rokiem 2017 i 2018, to doszło do kilku istotnych przetasowań. Przede wszystkim nastąpiła zmiana na pozycji lidera listy odbiorców polskich porzeczek. Z pierwszego miejsca na drugie spały Niemcy – eksport do tego kraju zmalał z 17,3 do 16,1 tys. ton,. Z drugiego na pierwsze zaś awansowała Białoruś – wzrost z 14,7 do 16,9 tys. ton.

Z czwartego miejsca na trzecie weszła Holandia – wzrost z 4,3 do 5,0 tys. ton, z piątego na czwarte Wielka Brytania – wzrost z 2,6 do 4,7 tys. ton. Na piąte miejsce z trzeciego spadła Belgia – eksport do tego kraju skurczył się z 4,6 do 4,2 tys. ton, a na szóstym utrzymała się Francja, dokąd eksport wzrósł z 2,6 do 3,1 tys. ton.

Wśród dużych odbiorców polskich porzeczek mrożonych (powyżej tysiąca ton) znalazły się jeszcze: Włochy – tu eksport pozostał na poziomie 1,7 tys. ton, Serbia – spadek z 2,2 na 1,6 tys. ton i Chiny – wzrost z zaledwie 0,2 do 1,1 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Albania

1 296

5 968

1 386

1 578

Algieria

69 000

194 384

45 240

52 312

Angola

346

1 584

380

470

Antarktyda

30

594

139

160

Argentyna

68 240

212 456

50 282

59 967

Armenia

302

1 260

302

374

Australia

63 250

359 489

84 005

98 590

Austria

781 533

2 830 163

665 601

787 805

Azerbejdżan

13 967

47 286

11 053

12 976

Belgia

4 239 179

16 348 862

3 838 085

4 541 821

Białoruś

16 896 688

17 851 696

4 187 130

4 953 794

Bośnia i Hercegowina

60 295

267 937

63 843

78 653

Brazylia

21 600

81 320

19 172

23 541

Bułgaria

29 800

98 182

23 076

27 424

Chile

20

8

2

2

Chiny

1 111 221

3 779 208

889 371

1 058 675

Chorwacja

42 895

153 891

36 263

43 139

Czarnogóra

3 542

14 149

3 353

4 019

Czechy

417 862

1 421 548

333 627

394 931

Dania

661 991

2 299 863

541 461

643 304

Egipt

4 000

40 474

9 720

11 992

Estonia

96 423

330 118

77 878

92 632

Finlandia

192 468

714 570

167 367

196 959

Francja

3 089 317

16 005 635

3 767 051

4 476 736

Grecja

75 651

291 776

68 354

81 040

Gruzja

56 700

209 295

48 970

57 530

Hiszpania

165 478

743 904

174 669

206 481

Holandia

4 991 577

15 895 142

3 721 292

4 378 404

Irlandia

152 903

514 928

120 689

142 584

Izrael

490 430

1 422 532

334 110

394 046

Japonia

35 000

252 925

59 614

70 188

Kanada

345 899

1 224 401

288 470

343 025

Katar

648

2 693

648

799

Kazachstan

166 723

475 852

112 417

134 533

Kosowo

994

4 187

999

1 217

Litwa

206 397

655 166

153 472

180 886

Łotwa

256 109

877 457

206 566

246 852

Mołdawia

30 512

108 274

25 507

30 342

Mongolia

37 200

59 042

13 879

16 584

Niemcy

16 069 209

58 148 562

13 665 576

16 178 456

Norwegia

49 505

144 474

33 752

39 534

Nowa Zelandia

8 000

27 038

6 374

7 827

Portugalia

2 160

4 928

1 145

1 307

Rep. Południowej
Afryki

27 610

101 462

24 047

28 659

Rumunia

135 229

491 340

115 465

136 199

Serbia

1 590 081

6 442 444

1 511 526

1 782 849

Słowacja

9 820

47 874

11 249

13 561

Słowenia

11 860

54 518

12 720

14 757

Stany Zjednoczone

286 296

1 444 719

339 587

403 186

Szwajcaria

250 295

1 582 220

373 552

442 191

Szwecja

707 077

3 977 946

938 668

1 118 747

Turcja

33 390

115 355

26 784

30 930

Turkmenistan

3 204

12 094

2 851

3 501

Ukraina

59 420

171 368

40 081

46 734

Węgry

233 211

706 550

166 672

198 735

Wielka Brytania

4 669 168

16 045 421

3 772 600

4 471 745

Wietnam

11 620

32 599

7 583

8 756

Włochy

1 673 311

8 210 167

1 933 557

2 303 377

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

6 897

28 871

6 758

7 929

RAZEM

60 714 849

183 588 169

43 135 990

51 085 345

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE