Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport truskawek w 2018 r.

Wolumen eksportu truskawek z Polski (kategoria CN 081010 - Truskawki i poziomki, świeże) w 2018 roku wyniósł 5,9 tys. ton, a jego wartość 37,7 mln zł. To bardzo słaby wynik, niższy od tego z roku 2017, a przecież i w 2017 roku eksport truskawek z Polski wypadł źle z powodu niskich zbiorów. W roku 2018 mieliśmy powtórkę, a nawet pogłębienie tego trendu.

W 2017 roku wolumen eksportu w omawianej kategorii wyniósł 9,1 tys. ton, a jego wartość zamknęła się kwotą 50,0 mln zł. W relacji rok do roku oznacza to spadek o 3,2 tys. ton, czyli o 34,8 procent w ujęciu ilościowym oraz o 12,3 mln zł, czyli o 24,6 procent. Mamy zatem spadek w stosunku do słabego roku 2017 ponad jedną trzecią w wolumenie i niemal jedną czwartą w wartości sprzedaży za granicę.

Aby uwidocznić skalę zapaści w eksporcie truskawki w 2018 roku można ją odnieść do roku 2015, gdy wolumen wyniósł 16,1 tys. ton. W ujęciu 2018 do 2016 eksport zmalał aż o 63,4 procent, a więc o dwie trzecie.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze eksportu truskawek między rokiem 2017 i 2018, to widać przede wszystkim dużą redukcję sprzedaży na Białoruś, największego wcześniej odbiorcy polskich truskawek. W omawianym okresie eksport do tego kraju skurczył się z 2,6 do 0,9 tys. ton. Spadł też eksport do drugich w 2017 Niemiec – z 1,6 do 0,6 tys. ton, do trzeciej Litwy – z 1,0 do 0,7 tys. ton oraz czwartej Danii – z 0,9 do 0,3 tys. ton. W takim układzie na pozycję lidera weszła Holandia, jedyny kraj, do którego eksport polskich truskawek wzrósł rok do roku – z 0,9 do 1,4 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

39 913

504 955

117 270

136 418

Belgia

447 360

2 317 977

540 685

638 290

Białoruś

870 186

1 685 002

396 387

475 751

Bułgaria

155 324

1 051 426

244 307

286 547

Chorwacja

100

1 884

439

508

Czechy

126 053

1 082 537

251 531

294 019

Dania

298 346

2 430 399

566 504

663 361

Estonia

278 703

2 057 717

481 803

573 653

Finlandia

64 896

970 804

229 928

277 789

Francja

6 492

75 179

18 038

22 293

Hiszpania

20 927

202 615

48 616

60 086

Holandia

1 366 978

5 508 537

1 290 978

1 536 172

Irlandia

37 908

227 144

53 305

63 776

Litwa

668 225

4 289 081

1 007 838

1 203 564

Łotwa

174 581

1 211 266

283 739

337 235

Niemcy

571 959

5 783 281

1 352 449

1 593 127

Norwegia

390 539

4 475 048

1 051 591

1 254 573

Rumunia

47 776

201 766

47 042

55 493

Słowacja

21 964

119 087

27 661

32 313

Szwecja

120 198

1 405 653

332 791

400 014

Tajlandia

12 000

107 776

25 070

29 218

Ukraina

52 410

481 911

114 394

137 670

Węgry

49 850

310 194

72 228

84 898

Wielka Brytania

4 585

46 349

10 851

12 873

Włochy

98 408

1 141 224

267 701

317 260

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

736

12 711

2 955

3 429

RAZEM

5 926 417

37 701 523

8 836 101

10 490 330

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE