Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport wiśni mrożonych w 2018 r.

Wolumen eksportu z Polski mrożonych wiśni (kategoria CN 08119075 - Wiśnie (Prunus cerasus) niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2018 roku 51,5 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 219,2 mln zł. Oznacza to spadek w relacji rok do roku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak również wartościowym.

W roku 2017 eksport w tej kategorii wyniósł bowiem 59,5 tys. ton oraz 228,3 mln zł. Daje to spadek w ujęciu rok do roku odpowiednio o 8,0 tys. ton, czyli o 13,4 procent oraz o 9,0 mln zł, czyli o 3,9 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu w omawianej kategorii między rokiem 2017 i 2018, to było ich niemało. Przede wszystkim z pozycji lidera na miejsce drugie spadły Niemcy – eksport do tego kraju zmalał z 17,2 do 14,2 tys. ton. Eksport na Białoruś spadł z 17,2 do 16,2 tys. ton, ale kraj ten wyszedł na pierwsze miejsce zestawienia dużych odbiorców polskiej mrożonej wiśni.

Z trzeciego na piąte miejsce spadła Holandia. Eksport do tego kraju skurczył się z 4,4 do 2,2 tys. ton. Wyprzedziły ją (mimo spadków w wolumenach) Belgia – spadek z 3,4 do 3,0 tys. ton i Francja – spadek z 3,4 do 2,6 tys. ton. Niższy był też eksport do Wielkiej Brytanii – spadł on z 2,3 do 1,8 tys. ton.

Bardzo mocno zmalał eksport na Ukrainę – z 1,8 do 0,7 tys. ton, za to wyraźnie wzrósł ten do Chin- z 0,7 do 1,6 tys. ton oraz do Danii – z 0,9 do 1,3 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Algieria

253 000

1 312 973

305 250

352 395

Angola

302

3 277

786

972

Arabia Saudyjska

59 300

357 079

83 526

98 671

Armenia

3 427

20 376

4 807

5 762

Australia

52 880

255 038

59 519

69 300

Austria

591 941

2 733 535

637 416

743 277

Azerbejdżan

31 857

194 416

45 654

54 077

Belgia

3 030 136

17 036 150

3 999 756

4 699 471

Białoruś

16 158 554

25 264 708

5 910 818

6 919 582

Brazylia

21 600

115 410

26 796

30 508

Chile

31 000

296 866

70 421

83 011

Chiny

1 634 301

7 094 905

1 651 569

1 916 146

Chorwacja

2 460

25 361

5 985

7 234

Cypr

935 250

5 216 556

1 222 908

1 451 421

Czarnogóra

16 027

132 801

31 533

38 036

Czechy

224 231

1 266 081

299 035

357 143

Dania

1 296 754

5 770 795

1 357 138

1 610 204

Egipt

2 000

30 532

7 333

9 047

Estonia

172 231

1 288 247

304 646

364 763

Filipiny

46 000

527 073

124 906

150 640

Finlandia

28 810

229 556

53 995

64 118

Francja

2 614 099

18 611 233

4 385 656

5 218 206

Grecja

180 266

833 305

195 807

231 799

Gruzja

140 346

701 284

163 371

190 139

Hiszpania

130 603

907 912

215 611

260 218

Holandia

2 199 691

12 191 563

2 855 892

3 355 788

Irlandia

119 226

1 193 473

281 543

334 372

Islandia

226

1 973

460

538

Izrael

236 320

1 136 362

265 845

311 895

Japonia

20 030

110 868

25 762

29 939

Kanada

616 144

2 585 966

601 739

696 731

Katar

605

5 774

1 389

1 714

Kazachstan

88 307

606 820

143 141

170 897

Korea Południowa

1

4

1

1

Kosowo

1 588

18 545

4 424

5 368

Litwa

271 138

1 442 057

338 424

400 294

Łotwa

550 014

4 012 943

942 326

1 112 700

Malezja

7 140

44 189

10 268

11 933

Mołdawia

53 167

321 774

76 165

91 200

Mongolia

44 150

115 139

26 990

31 806

Niemcy

14 228 781

68 710 204

16 087 294

18 903 556

Norwegia

181 735

1 518 522

357 050

421 674

Nowa Zelandia

36 135

257 091

60 025

71 326

Pakistan

1 100

2 751

660

816

Portugalia

712 790

6 714 846

1 580 210

1 884 252

Rep. Południowej Afryki

71 500

417 762

98 124

116 404

Rumunia

90 990

556 070

130 953

155 937

Serbia

238 470

1 418 991

335 990

398 911

Słowacja

41 520

339 134

79 889

94 943

Słowenia

14 354

118 652

27 936

33 215

Stany Zjednoczone

760 445

3 131 380

728 247

841 675

Szwajcaria

175 800

827 366

194 778

231 803

Szwecja

121 646

997 348

235 309

278 708

Turcja

6 350

69 040

16 258

19 878

Turkmenistan

2 804

28 058

6 615

8 122

Ukraina

676 225

3 448 438

811 331

961 966

Węgry

29 000

113 782

26 542

31 143

Wielka Brytania

1 823 731

13 804 899

3 250 871

3 861 407

Włochy

456 644

2 685 597

629 771

743 524

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

7 689

62 375

14 643

17 280

RAZEM

51 542 831

219 235 225

51 411 107

60 557 856

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE