Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Mrożone owoce – mniejsza produkcja i eksport

Produkcja mrożonych owoców w okresie od czerwca 2017 r. do stycznia 2018 r. w przedsiębiorstwach dużych w kraju zmalała o 22 % r/r (do 273 tys. t). Spadek miał wpływ na zmniejszenie wolumenu sprzedaży zagranicznej tych produktów z Polski (udział eksportu w krajowej produkcji wynosi ponad 80%). Wg Eurostatu od lipca do listopada 2017 r. wyniosła ona 149 tys. t (-7,0 % r/r). Wzrost cen mrożonych owoców był jednak silniejszy, co pozwoliło na zwiększenie wartości eksportu z Polski (+8,2 % r/r).

Do wzrostu wartości eksportu mrożonych owoców ogółem przyczyniła się większa sprzedaż truskawek, zarówno pod względem wolumenu (+7,3 % r/r) jak i wartości (+46,6 % r/r). Mimo wskazywanego spadku zbiorów truskawek (-10 % wg GUS), ilość owoców, która trafiła do mrożenia nie zmieniła się istotnie czego przyczyną był spadek eksportu i spożycia truskawek świeżych. Potwierdza to odnotowany przez GUS wzrost produkcji mrożonek owocowych w przedsiębiorstwach dużych w czerwcu 2017 r. (+9 % r/r). IERiGŻ-PIB szacuje natomiast, że produkcja mrożonych truskawek w sez. 2017/18 mogła ukształtować się na poziomie 135 tys. ton – zbliżonym do sez. 2016/17. Popyt na truskawki do mrożenia był wysoki wskutek spodziewanego deficytu innych owoców miękkich do przetwórstwa na rynku krajowym i niskiego poziomu zapasów na początku sez. 2017/18, co mogło skutkować zwiększeniem skupu tych owoców.

Znacząco zmniejszył się eksport mrożonych wiśni (-39 % r/r w VII-XI 2017 r.) z uwagi na znaczącą obniżkę ich produkcji. W 2017 r. zbiory wiśni w Polsce były najniższe od 30 lat wynosząc 70 tys. t (spadek o ponad 60 % r/r). Niemniej silny wzrost cen spowodował, że wartość eksportu mrożonych wiśni w VII-XI 2017 r. wzrosła o 24 % r/r do 25,8 mln EUR. Zwiększone dostawy z Serbii na rynek unijny, mimo mniejszej produkcji w tym kraju, nie były w stanie pokryć luki powstałej po mniejszym imporcie z Polski w UE, stąd znaczący wzrost cen oraz wartości wymiany handlowej tymi owocami.

Eksport mrożonych malin z Polski spadł w ujęciu wolumenowym o 37 % r/r (do 18,9 tys. t), przy spadku jego wartości aż o 48% r/r, rzutując niekorzystnie na wyniki sprzedaży mrożonych owoców ogółem.

Ceny mrożonych malin, mimo spadku krajowej produkcji (-14-21 % r/r) znacząco się obniżyły w stosunku do rekordowych poziomów w latach 2015-2016. Wg danych IEG Vu przeciętna cena malin z Polski na początku lutego 2018 r. spadła do poziomu najniższego od sierpnia 2012 r. – 1,25 EUR/kg (-10,8 % r/r) - por. wykres.

Przyczyną spadku cen przy niskiej produkcji krajowej był wysoki import mrożonych malin z krajów poza unijnych (+25 % r/r w 2017 do 61 tys. t), który z nawiązką zrekompensował mniejsze dostawy z Polski. Zwiększył się import m.in. z Serbii (+4,4 % do 36 tys. t) oraz z Chile (+61 % r/r do 3,4 tys. t) i z Bośni i Hercegowiny (+146 % r/r do 10,4 tys. t). Znacznie więcej mrożonych malin sprowadzono także z Ukrainy (7,9 tys. t, +36 % r/r) czy nawet z Chin (0,94 tys. t), skąd dotychczasowe dostawy na rynek Wspólnoty były marginalne.

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem