Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Zmowa też na rynku wiśni i truskawek?

2020-09-25 14:45

Dziwnie skorelowane wahania cen w skupach i u pośredników zauważyli sadownicy z terenu Mazowieckiej Izby Rolniczej. MIR z kolei wystąpiła do Zarządu Krajowego Rady Izb Rolniczych z prośbą o interwencję. ZK RIR skierowała natomiast do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. „Chodzi o zbadanie stosowanych przez niezależne podmioty skupowe praktyk ograniczających konkurencję poprzez ujednolicenie cen skupu” - informują w ZK RIR.

Mazowiecka Izba Rolnicza nabrała podejrzeń dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, które miały zawrzeć podmioty skupowe w regionie Przytyk-Potworów-Radzanów. Najwięcej wątpliwości rolnicy zgłaszali przy okazji skupu owoców miękkich (zwłaszcza wiśni i truskawki) oraz papryki.

„Zachowanie naruszające reguły konkurencji polegają na wspólnym ustalaniu cen skupu, czyli na zmowie cenowej. Sygnałem wzbudzającym podejrzenia rolników jest zbieżność w czasie zmian cen skupu dokonanych przez niezależne podmioty skupowe oraz ujednolicenie cen” - czytamy w komunikacie.

Gdyby UOKiK potwierdził w swoim postępowaniu obserwacje plantatorów, przedsiębiorcy zajmujący się skupem mieliby poważne problemy. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, UOKiK może i nakłada na przedsiębiorców surowe kary za działania blokujące konkurencję na rynku. Maksymalnie może nałożyć karę, która wynosi nawet 10 procent obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Co więcej, kary mogą być również nałożone na osoby odpowiedzialne za zawieranie porozumień antykonkurencyjnych.

Ostatnią wielką akcję kontroli w skupach i przetwórniach UOKiK prowadził w 2018 roku, kiedy skontrolował 77 dużych podmiotów. Wtedy UOKiK zwracał uwagę głównie na zatory płatnicze, sięgające w skrajnych wypadkach nawet 170 dni. Po takim czasie niektórzy plantatorzy otrzymywali zapłaty za dostarczone owoce i warzywa.

Słowa kluczowe: Truskawki
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem