Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Jakość truskawek i poziomek

2012-06-04 11:49

Jeśli deklarujemy na etykiecie (która jest obowiązkowa) klasę I, partia ta powinna spełnić wymagania dla deklarowanej klasy jakości. Normy obowiązują zawsze i na każdym etapie obrotu. Jakość handlową na polskim rynku kontroluje WIJHAR-S.

Co zrobić, jeśli jakość truskawki, którą producent wprowadza na rynek jest słaba ? Należy zadeklarować klasę jakości II, gdzie wymagania są znacznie mniejsze. Produkt klasy II musi tylko spełnić wymagania minimalne.

Prezentacja klasa I

Prezentacja klasa II

Czyli wg normy UE truskawki muszą być:

— całe, nieuszkodzone, (tolerancja jakościowa dopuszcza 2% owoców z objawami zepsucia),

— zdrowe; wyklucza się produkty z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,

— czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,

— o świeżym wyglądzie, ale niemyte,

— praktycznie wolne od szkodników,

— praktycznie wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,

— z kielichem (z wyjątkiem poziomek); kielich i szypułka (jeżeli jest) muszą być świeże i zielone,

— wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,

— wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków.

Truskawki muszą być wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe. Ich stopień rozwoju i stan muszą umożliwiać im:

— wytrzymanie transportu i przeładunku oraz

— dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie.

Dodatkowo w klasie II dopuszczalne są następujące wady, pod warunkiem że truskawki zachowują swoje podstawowe cechy pod względem jakości, utrzymania jakości oraz prezentacji:

— wady kształtu,

— biała powierzchnia, nie większa niż jedna piąta łącznej powierzchni owocu,

— nieznaczne suche odgniecenia, bez tendencji do powiększania się,

— nieznaczne ślady ziemi.

Wielkość określa się na podstawie największej średnicy przekroju poprzecznego.

Wielkość minimalna wynosi:

— 25 mm w klasie ekstra,

— 18 mm w klasie I i II.

Nie ma określonej wielkości minimalnej dla poziomek.

Aby uniknąć reklamacji, należy dołożyć starań już podczas zbiorów i tam na polu prawidłowo sortować truskawki pod względem jakości i wielkości.

Słowa kluczowe: truskawka, jakość, kontrola jakości
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem