Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Kontrole Straży Granicznej w gospodarstwach sadowniczych

Funkcjonariusze ujawnili trzy nielegalnie pracujące osoby. Podczas kontroli w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie grójeckim, funkcjonariusze ujawnili 3 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie tam pracowali. Właściciel gospodarstwa rolnego zatrudniał cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Nie zawarł również z cudzoziemcami umów o pracę albo umów cywilnoprawnych w wymaganej formie. Ponadto Ukraińcy przekroczyli granicę na podstawie zezwoleń MRG, które nie uprawniały ich do pobytu poza strefą przygraniczną, a tym bardziej do podjęcia pracy.

Cudzoziemcom zostały postawione zarzuty popełnienia wykroczenia z art. 120 ust. 2 ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Za popełnione wykroczenie zostali ukarani karami grzywny. Wobec trójki Ukraińców zostały przeprowadzone postępowania administracyjne. Wszyscy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu z rocznym zakazem wjazdu do Polski.

Wobec pracodawcy, który nie dopełnił formalności, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie z art. 120 ust.1 ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy). Za ten czyn grozi mu kara grzywny nie mniejsza niż 3 tys. złotych.

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem