Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Od stycznia ruszy Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa

2018-12-28 08:03

Powstanie funduszu w październiku zapowiedzieli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin. Jego celem ma być wsparcie sektora rolno-spożywczego poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie.

Jak poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską, datowanej 4 grudnia, wiceminister Szymon Giżyński, podstawą powołania funduszu będą przepisy w randze ustawy, której projekt przygotowuje grupa posłów.

„Przyjęte założenia wskazują, że przychodami Funduszu w 2019 r. mają być dotacje oraz pożyczki z budżetu państwa. Na podstawie projektowanych rozwiązań plan finansowy Funduszu na 2019 r. zostanie sporządzony i przekazany do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do dnia 31 marca 2019 r.” – zapowiedział wiceminister.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma opracowywać programy wsparcia i przekazywać je do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Fundusz. Programy te mają określać m.in. wysokość środków przeznaczonych na ich realizację, terminy i warunki realizacji projektów w ramach programów (w tym rodzaj kosztów kwalifikowanych oraz intensywność wsparcia).

Informacje te mają być również zawarte w ogłoszeniach konkursowych, a wybór projektów w ramach danego programu odbywać się będzie w drodze konkursu. Podobnie jak w programach realizowanych przez ARiMR, ogłoszenie o konkursie publikowane będzie na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, nie później niż na miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o przyznanie wsparcia.

„Dofinasowanie projektów będzie uzależnione od daty wejścia w życie ustawy, na podstawie której zostanie utworzony Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa. Ponadto na liczbę wspieranych projektów będzie miała wpływ wysokość środków finansowych, jakimi zostanie zasilone konto Funduszu, jak również zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców” - poinfomowano.

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem