Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Zalecenia na podtopione uprawy

Zbyt wysokie nawilgocenie gleby, będące konsekwencją nadmiernych opadów deszczu jest zmorą rolników w wielu rejonach Polski. Ta zbyt duża wilgotność spowodowała, że o wiele gorzej formował się system korzeniowy wielu warzyw. W konsekwencji powszechnie są problemy związane ze skutkami tego zjawiska – wzrost roślin został zahamowany, a na skutek upośledzonego pobierania składników mineralnych ze zbyt namokłej gleby rośliny żółkną, a następnie gniją.

Tam gdzie nie doszło jeszcze do wygnicia roślin, istnieje jeszcze szansa na uratowanie dużej części plonu. Można, na przykład zastosować preparat biostymulujący Asahi SL. Funkcjonuje on na rynku od kilku już lat. Jego zadaniem jest dostarczenie roślinom „zastrzyku energii”, który ułatwi im budowę masy wegetatywnej – bazy dla przyszłego plonu. A to stwarza szansę na uratowanie tegoż plonu, nawet w warunkach mocno dla roślin niekorzystnych.

Preparat Asahi SL ułatwia też roślinom korzystanie ze składników odżywczych dostarczanych im w postaci nawozów dolistnych, których stosowanie jest obecnie rekomendowane właśnie ze względy na utrudnione uzupełnianie tych składników przez upośledzony system korzeniowy.

Preparat Asahi SL zalecany jest w następujących uprawach:

1. zboża

dawka 0,6 l/ha

termin: łącznie z zabiegiem fungicydowym

uwagi: szczególnie zboża jare, warto też zastosować nawożenie dolistne siarczanem magnezu i mocznikiem lub innymi nawozami przeznaczonymi do stosowania dolistnego

2. burak cukrowy

dawka 0,6 l/ha

termin: przed zakryciem międzyrzędzi

uwagi: aby stymulować wzrost roślin, tak aby możliwie jak najszybciej zakryły międzyrzędzia, Asahi SL pozwala też zniwelować skutki stresu herbicydowego

3. kukurydza

dawka 0,6 l/ha

termin: od fazy 4-6 liści

uwagi: aby stymulować intensywny wzrost wegetatywny przed wyrzuceniem wiech – warunek optymalnego plonowania

4. warzywa i ziemniaki

dawka 0,5 - 0,6 l/ha

termin: od fazy 4-6 liści, powtórzyć po 7-10 dniach

uwagi: gdy warunki umożliwią wykonanie zabiegu szczególnie polecamy zastosowanie Asahi SL razem z nawożeniem dolistnym

5. drzewa owocowe

dawka 0,6 L/ha

termin: 2-3 razy w odstępie 7-10 dni

uwagi: łącznie z zabiegami środkami ochrony roślin

6. krzewy owocowe

dawka 0,6 L/ha

terminy: 2-3 razy w odstępie 7-10 dni

uwagi: łącznie z zabiegami środkami ochrony roślin

  

Słowa kluczowe: uprawa warzyw, podtopienia
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem