Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Czy pszczoły przetrwają?

2014-05-09 12:51
Przedstawili oni raport „Przyszłość pszczół, świat bez pestycydów - w stronę rolnictwa ekologicznego''.

- Pszczoły nie przeżyją, jeśli będziemy stosować monokultury, a także chemiczne środki uprawy roślin – ostrzega Joanna Miś, koordynatorka ds. polityki ekologicznej w Greenpeace Polska. Los pszczół zależy od propagowania i od wdrażania ekologicznego modelu rolnictwa.

- W samej Europie, pomiędzy 1985 a 2005 rokiem stwierdzono uśrednioną 25-procentową utratę populacji rodzin pszczelich - informuje Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii „Rolnictwo ekologiczne” w Greenpeace Polska. Te dane dotyczą głównie pszczół miodnych, ponieważ one są monitorowane, ale podobne spadki dotyczą też populacji dziko żyjących owadów zapylających. W naszym kraju brak jest programów monitoringowych. Rolnictwo ekologiczne jest prawdziwie przyjazne dla owadów zapylających, nasze rolnictwo natomiast w coraz większym stopniu zależy od pracy pszczół i innych zapylaczy.

Raport jest zbiorem różnego rodzaju danych, ale też opracowań naukowych i praktyk rolniczych, które mogą służyć temu, żeby pogodzić rozwój rolnictwa przyjaznego dla pszczół, środowiska i dla ludzi - mówi Robert Cyglicki, dyrektor ds. kampanii w Fundacji Greenpeace Polska. - Jeśli chodzi o sytuację rolnictwa ekologicznego w Polsce, to dalej jesteśmy poniżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o areał upraw ekologicznych. U nas wynosi on około 3 proc., gdzie średnia europejska to ponad 4 proc.. Rozwój rolnictwa ekologicznego to przyszłość pszczół, to również przyszłość modelu rolnictwa w Polsce, a mamy do tego wszelkie warunki, aby nasze rodzinne gospodarstwa stały się gospodarstwami ekologicznymi. Dzięki temu możemy budować swoją przewagę na scenie europejskiego rolnictwa.

Według Joanny Miś - na Austrii, gdzie areał upraw ekologicznych już wynosi 19 proc..

Pszczoły na świecie jednak giną i jest to problem widoczny również w Polsce.

Czynników wpływających na zdrowie pszczół jest wiele, z czego najszybsze do powstrzymania i najbardziej groźne są syntetyczne środki ochrony roślin – twierdzi Katarzyna Jagiełło. – W Unii Europejskiej podejmowane są kroki prawne, coraz bardziej zaawansowane, zabraniające ich stosowania. Greenpeace wskazuje na 7 substancji, które muszą być bezzwłocznie wycofane z użycia, aby zapewnić podstawowy poziom bezpieczeństwa owadom zapylającym, od których zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe.

Robert Cyglicki jest zdania, że trzeba powołać zespół interdyscyplinarny, który przygotuje spójny plan rozwoju rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce. Odbyły się już pierwsze rozmowy z Ministrem Rolnictwa, jest też wstępna deklaracja, że zostanie taki zespół powołany. Chodzi też o to, aby był to zespół ponadczasowy i żeby nie podlegał kadencyjności kolejnych rządów. Powinien być zespołem specjalistów, fachowców, którzy nakreślą mapę drogową dla polskiego rolnictwa w kontekście rozwoju upraw ekologicznych.

W Polsce żyje ponad 470 gatunków pszczół, z czego 220 znajduje się w „Czerwonej księdze gatunków zagrożonych”.
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE