Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2018 roku

2018-04-28 13:15

Rośliny sadownicze przezimowały po zimie 2017/2018 na ogół bardzo dobrze. Krótkotrwałe spadki temperatury występujące w lutym i marcu nie spowodowały w sadach praktycznie żadnych strat, natomiast w niektórych rejonach kraju odnotowano na ogół niewielkie uszkodzenia na plantacjach truskawek, a straty te dotyczyły szczególnie młodych plantacji. Ruszenie wegetacji drzew i krzewów owocowych oraz truskawek obserwowano już w II połowie marca, jednak wiosenne chłody przyczyniły się do jej spowolnienia. W celu przyspieszenia wzrostu truskawek odnotowano, że wiele plantacji zostało przykrytych folią. Rośliny sadownicze rozpoczęły wiosenną wegetację przeważnie później niż w roku poprzednim.

Najwcześniejsze gatunki drzew (brzoskwinie, morele) zaczęły kwitnąć lokalnie w pierwszej dekadzie kwietnia. Od końca drugiej dekady kwietnia gdy wegetacja postępowała bardzo dynamicznie, kwitły już prawie wszystkie gatunki drzew owocowych. Warunki agrometeorologiczne oraz stan zaawansowania siewów warzyw gruntowych obecnie jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych rejonach kraju. Na przeważającym obszarze, do siewu warzyw gruntowych przystąpiono w III dekadzie marca, lecz ich zaawansowanie było na ogół gorsze niż w roku ubiegłym.

Wielu rolników wstrzymało się z siewem oraz wysadzaniem rozsad warzyw ze względu na chłody oraz nadmierne uwilgotnienie gleby. Warunki do wschodów roślin warzywniczych były również bardzo zróżnicowane. Wzrost temperatury w pierwszej dekadzie kwietnia sprzyjał przeprowadzaniu siewów i wschodom roślin.

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem