Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Technologie dla rolnictwa przy wsparciu AgriTech Hub i MIT Enterprise Forum Poland

2018-05-11 13:00

Blisko 250 firm aplikowało do tegorocznego programu MIT. Komitet polskich i międzynarodowych ekspertów wybrał 20 przedsiębiorców rozwijających unikalne technologie dla branży finansowej, energetycznej, ochrony zdrowia, rolno-spożywczej oraz przemysłu 4.0

W tym roku, po raz pierwszy w historii programu pojawiła się ścieżka akceleracyjna agri-tech, wspierana przez fundusz AgriTech Hub, dedykowany projektom z sektora rolno-spożywczego. W jej ramach do programu zakwalifikowały się trzy podmioty, których produkty odpowiadają na aktualne potrzeby rynku. Wybrane projekty specjalizują się w nowoczesnych technologiach upraw pod osłonami, zdalnym monitoringu zwierząt oraz wykorzystaniu nanotechnologii w produkcji roślinnej. 

Projekty, które będą rozwijane przy wsparciu AgriTech Hub to:

  • Plantalux – innowacyjny system doświetlania roślin pod uprawami szklarniowymi z lampą LED, zapewniający optymalne warunki do wzrostu roślin, umożliwiający częstsze zbiory przy zmniejszeniu kosztów energii elektrycznej;
  • Smart Soft Solutions – oprogramowanie wykorzystujące czujniki termowizyjne, pozwalające na wykrywanie na wczesnym etapie chorób trzody chlewnej, co wpływa na ograniczenie liczby zgonów i minimalizuje konieczność stosowania antybiotykoterapii;
  • Strigiformes – rozwiązania aplikacyjne działające w oparciu o biotechnologię i nanochemię, które sprzyjają poprawie wartości odżywczych plonów, zmniejszeniu emisji CO2 i chemizacji rolnictwa;

Wybrane projekty to dowód na to że technologia w branży rolno – spożywczej rozwija się w dynamicznym tempie i dorównuje projektom światowym. Rynek potrzebuje nowatorskich rozwiązań, które usprawnią produkcję. Cieszy nas niezmiernie fakt, że z każdym rokiem powstaje coraz więcej rozwiązań, które opowiadają potrzebom branży rolniczej – tłumaczy Bartosz Podhorodecki, Menadżer Inwestycyjny funduszu AgriTech Hub.  

MIT Enterprise Forum Poland prowadzi akcelerację w ścieżce ogólnej oraz w pięciu wyspecjalizowanych ścieżkach branżowych: Fintech, Energia, Zdrowie,Agri-tech oraz Industry 4.0. Program ma na celu dynamizację rozwoju młodych, innowacyjnych firm technologicznych poprzez połączeniu ich potencjału z wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami firm reprezentujących poszczególne ścieżki akceleracyjne. Dodatkowo, najlepsze projekty mają szansę wygrać 100 tys. zł w konkursie CVC Young Innovator Awards.

-------------------

AgriTech Hub jest pomostem między światem nauki a biznesu, dlatego od początku swej działalności stawia na ścisłą współpracę ze środowiskiem naukowym. Jako jeden z dwóch funduszy venture capitalw Polsce współpracuje, w zakresie ewaluacji i promocji projektów, z MIT Enterprise Forum Poland – polskim oddziałem ogólnoświatowej sieci MIT Enterprise Forum (MITEF), zrzeszonej pod egidą Massachusetts Institute of Technology. Funduszem zarządza doświadczony zespół ekspertów, który dotychczas aktywnie działał przede wszystkim w obszarze nowych technologii i ICT, m.in. w funduszu venture capital – KnowledgeHub, który dedykowany jest innowacyjnym rozwiązaniom ICT i skupia w swoim portfelu 23 spółki. Więcej informacji nt. Funduszu AgriTech Hub na www.agritechhub.com

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem