Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Rynek owoców - jednak dekoniunktura

Rynek owoców - jednak dekoniunktura

W Skierniewicach 19 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Rynek owoców w Polsce i na świecie, chwilowa dekoniunktura, czy głęboki kryzys?”.

Polscy eksperci, a także zagraniczni, kompleksowo omówili obecną sytuację na europejskim rynku owoców. Bardzo szczegółowo przedstawili rynek rosyjski i związane z nim perspetywy handlu Eligio Malusa i Artur Stasiak.

Podczas paneli dyskusyjnych każdy ze słuchaczy mógł wyrazić swoje zdanie i zadać pytanie prelegentom. Atmosferę spotkania rozpaliła dysusja zapoczątkowana przez wystąpienia Prezesa KUPS – Romualda Ozimka oraz Prezesa ZSRP – Mirosława Maliszewskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowała się branżowa prasa, oraz firmy oferujące usługi i produkty dla sadownictwa.

Organizatorem konferencji był Instytut Sadownictwa i Kwiaciartstwa oraz ZZO Warka.

Źródło: fresh-market.pl (rs)

Romuald Ozimek Prezes KUPS
Romuald Ozimek Prezes KUPS