Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Dostawa owoców i warzyw

2014-10-14 11:21

Nazwa i adres zamawiającego: Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie , ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 7854600, faks 032 7854600.

Przedmiotem zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez przedstawicieli ZOW 1-4. Dostawy następować będą na podstawie pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach :
świeże owoce i warzywa należy dostarczać w ilości zamówionej do Zespołów Kupującego od poniedziałku do piątku do godz. 10:00.
własnym środkiem transportu i na własne ryzyko, a kosztami transportu nie będzie obciążał Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiekcie Zamawiającego.
Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów licząc od dnia dostawy. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzania zgodności cen z formularzem asortymentowo-cenowym.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych, jakościowych bądź zbyt krótkiego okresu przydatności do spożycia. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być dobrej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów, muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących dobrą jakość. 

Pełna treść ogłoszenia: www.bip.um.sosnowiec.pl

Termin składania wniosków upływa: 20.10.2014 godzina 08:00, miejsce: Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Administracyjno - Finansowy ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec.

Słowa kluczowe: dostawa, przetarg, owoce, warzywa, śląskie
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem