Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport kukurydzy cukrowej w 2020 r.

Wolumen eksportu kukurydzy cukrowej (kategoria 07099960 - Kukurydza cukrowa, świeża lub schłodzona) w  2020 roku wyniósł 13,4 tys. ton, a jego wartość osiągnęła pułap 14,7 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak i w ujęciu wartościowym, ale szczególnie w tym pierwszym.

W roku 2019 wolumen eksportu kukurydzy cukrowej wyniósł bowiem 26,8 tys. ton, a jego wartość sięgnęła poziomu 22,3 mln zł. Oznacza to spadek w ujęciu ilościowym o 13,4 tys. ton, czyli o 50,1 procent oraz spadek w ujęciu wartościowym o 7,5 mln zł, czyli o 33,8 procent.

Średnia cena po jakiej eksportowano z Polski kukurydzę cukrową wyniosła w 2020 roku 1,10 zł/kg wobec 0,83 zł/kg w roku 2019. Daje to wzrost w relacji rok do roku o 32,5 procent. Należy jednak zauważyć, iż rozpiętość cen eksportu do poszczególnych krajów w tej kategorii jest ogromna – w roku 2020 od 0,60 zł/kg dla Belgii do 13,82 zł/kg dla Wielkiej Brytanii, co sugeruje, że zbiorczo są tu ujęte bardzo różne de facto towary handlowe.

Jeśli chodzi o strukturę eksportu kukurydzy cukrowej, to Polska ma tylko jednego dużego odbiorcę – Niemcy (97 procent eksportu ogółem w tej kategorii). Między rokiem 2019 i 2020 eksport do Niemiec spadł zaś z 26,3 do 12,7 tys. ton.

Cena średnia eksportowanej do Niemiec kukurydzy cukrowej wyniosła w 2020 roku 0,97 zł/kg.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

76 240

59 309

13 260

15 765

Belgia

171 651

103 117

22 483

26 644

Czechy

7 948

33 592

7 572

8 720

Estonia

42 460

316 276

71 388

82 293

Holandia

122 737

148 133

32 928

38 929

Irlandia

288

2 964

667

760

Litwa

44 899

385 528

86 791

98 967

Luksemburg

2

27

6

7

Łotwa

170 454

1 258 298

283 324

324 341

Niemcy

12 699 643

12 334 322

2 794 254

3 111 253

Słowacja

9 656

33 531

7 575

8 846

Ukraina

5 175

33 372

7 563

8 431

Wielka Brytania

354

4 893

1 102

1 288

Włochy

5 400

33 517

7 598

8 924

RAZEM

13 356 907

14 746 879

3 336 511

3 735 168

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem