Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport migdałów łuskanych w 2020 r.

Wolumen eksportu migdałów bez łupin (kategoria CN 080212 - Migdały świeże lub suszone, bez łupin) w  2020 roku wyniósł 1014 ton, a jego wartość osiągnęła pułap 16,2 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak i w ujęciu wartościowym, ale szczególnie w tym pierwszym.

W roku 2019 wolumen eksportu migdałów łuskanych wyniósł bowiem 1495 ton, a jego wartość sięgnęła poziomu 17,4 mln zł. Oznacza to spadek w ujęciu ilościowym o 482 tony, czyli o 32,2 procent oraz spadek w ujęciu wartościowym o 1,2 mln zł, czyli o 7,0 procent.

Średnia cena po jakiej eksportowano z Polski migdały wyniosła w 2020 roku 15,94 zł/kg wobec 11,62 zł/kg w roku 2019. Daje to wzrost w relacji rok do roku o 37,2 procent. Należy jednak odnotować, że zróżnicowanie cen eksportu w tej kategorii do poszczególnych krajów jest bardzo duże.

Jeśli chodzi o zmiany struktury geograficznej tego eksportu między rokiem 2019 i 2020, to w obrębie pierwszej piątki największych odbiorców nie było ich wiele. Bardziej znaczące były zmiany ilościowe.

Na pierwszym miejscu utrzymała się Holandia mimo znaczącej redukcji wolumenu zakupionych migdałów z 664 do 309 ton.

Na pozycji drugiej pozostały Niemcy, też przy spadku wolumenu – z 329 do 258 ton.

Na miejscu trzecim utrzymały się Czechy i także ze spadkiem wolumenu -  z 142 do 65 ton.

Na pozycję czwartą z dziewiątej awansowała Słowacja zwiększając zakupy migdałów z Polski z 29 do 62 ton.

Na miejsce piąte z czwartego spadła wobec tego Dania przy redukcji wolumenu z 71 do 60 ton.

A z miejsca piątego na szóste spadła Litwa przy wzroście wolumenu z 48 do 49 ton.

Wśród piątki największych odbiorców dwóch pierwszych kupowało polskie migdały w 2020 roku po podobnych cenach: Holandia po 10,45 zł/kg, a Niemcy po 10,21 zł/kg średnio.  Wyraźnie odstawała tu Słowacja z ceną 30,57 zł/kg.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Angola

32

2 561

576

665

Austria

7 044

228 288

50 882

58 104

Belgia

388

28 365

6 379

7 228

Białoruś

25 466

251 940

55 976

64 262

Bośnia i Hercegowina

135

5 750

1 263

1 382

Bułgaria

4

325

73

86

Chiny

4 000

139 047

30 675

33 316

Chorwacja

1 210

39 989

9 117

10 887

Cypr

9

801

182

209

Czechy

64 523

1 030 754

233 406

266 742

Dania

60 379

879 571

199 549

227 111

Estonia

75

4 461

981

1 078

Finlandia

7

280

61

72

Francja

8 811

314 712

71 332

80 406

Grecja

1

100

22

26

Gruzja

50

1 308

292

348

Hiszpania

291

17 995

4 056

4 586

Holandia

309 209

3 229 770

735 331

832 664

Irlandia

1 186

64 758

14 525

16 636

Islandia

38

2 120

470

553

Kanada

76

3 794

846

967

Korea Południowa

1

68

15

18

Litwa

48 754

946 258

213 765

242 395

Luksemburg

14

797

176

205

Łotwa

7 757

90 613

20 735

23 290

Macedonia

1 050

26 853

5 907

6 489

Malta

36

2 408

528

615

Mołdawia

2 493

64 864

14 514

17 089

Mongolia

2 435

101 212

22 803

26 337

Niemcy

258 060

2 635 875

594 240

663 418

Norwegia

86

3 971

889

1 022

Portugalia

46 004

1 682 061

379 502

429 507

QU w ramach handlu
z kr.trzecimi

0

145

35

38

Rumunia

21 048

390 931

89 734

100 711

Serbia

2 000

28 308

6 216

6 802

Singapur

200

7 484

1 632

1 934

Słowacja

2

105

23

27

Słowacja

61 640

1 881 640

423 912

480 631

Słowenia

513

21 103

4 804

5 507

Stany Zjednoczone

894

45 002

10 175

11 717

Szwajcaria

10

826

182

207

Szwecja

24 908

388 127

87 138

99 772

Ukraina

10 748

365 724

82 509

93 412

Węgry

8 179

267 529

60 568

69 378

Wielka Brytania

17 891

400 098

89 699

102 463

Wietnam

982

40 402

8 868

10 328

Włochy

14 680

498 560

114 389

126 160

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

257

15 439

3 477

4 011

RAZEM

1 013 576

16 153 092

3 652 429

4 130 811

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE