Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Przedwynikowy szacunek zbioru ziemniaków 2021

Przypomnijmy, że pierwszy „wstępny szacunek” został opublikowany w lipcu i był oparty na danych czerwcowych. W przypadku ziemniaków był on bardzo ogólnikowy i ograniczał się do jednej informacji liczbowej, że areał upraw ziemniaka w 2021 roku oszacowano na nieco ponad 0,3 mln ha, a więc na poziomie podobnym do tego z roku 2020. Przewidywał jednak, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych zbiory ziemniaków w 2021 roku będą najpewniej niższe niż rok wcześniej.

Szacunek przedwynikowy potwierdza tamte pesymistyczne przewidywania. Warunki agrometeorologiczne w kolejnych miesiącach wegetacji nie były zbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Z powodu nierównomiernego rozłożenia opadów oraz różnego stanu działań agrotechnicznych plony ziemniaka będą bardzo zróżnicowane. Nawet na poziomie lokalnym.

Eksperci GUS oceniają również, że jakość bulw ziemniaków w tegorocznym zbiorze będzie przeciętna. Spodziewają się też znaczącego udziału bulw porażonych chorobami i zdeformowanych, a także nadgniłych.

Szacunek powierzchni upraw ziemniaka skorygowano do wielkości nieco ponad 0,2 mln hektarów. Spodziewana wielkość średnia plonów to 300 dt/ha, czyli 14 procent mniej rok do roku. Oznacza to, że zbiory ziemniaków będą na poziomie 7,1 mln ton, o 10 procent mniej niż rok temu.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE