Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 5. tydz. roku

Kolejny tydzień 2021 roku na rynku warzyw szklarniowych w krajach regionu monitorowanego przez projekt EastFruit zostanie zapamiętany z uwagi na niemal całkowity brak negatywnych trendów cenowych. W segmencie pomidorów pod koniec okresu sprawozdawczego ceny w większości regionu ustabilizowały się, zaś w segmencie ogórków stabilizację cen odnotowano tylko w poszczególnych krajach i tylko w przypadku ogórka krótkiego „gruntowego”.

Negatywne trendy cenowe w tym tygodniu eksperci zauważyli tylko w pojedynczych krajach i zasadniczo takie zmiany były typowe dla segmentu gładkich długich ogórków.

w1

Pod koniec wcześniejszego tygodnia operatorzy informowali o stabilizacji sytuacji cenowej na rynku okrągłych czerwonych pomidorów szklarniowych w większości krajów regionu. Jednocześnie, jak podkreślali eksperci, stabilizacja cen w tym segmencie rynku nastąpiła zarówno w zachodnich, jak i wschodnich krajach regionu.

Wzrost cen pomidorów szklarniowych w raportowanym tygodniu zanotowano w Federacji Rosyjskiej i Gruzji, przy czym warto zauważyć, że to właśnie na tych rynkach, wśród wszystkich analizowanych krajów, pomidory tydzień wcześniej były najdroższe (Rosja) i najtańsze (Gruzja). W Rosji średnie ceny hurtowe okrągłych czerwonych pomidorów szklarniowych wzrosły do ​​2,11 USD/kg i bez wątpienia pozostały najwyższe w regionie. W tym samym czasie w Gruzji ceny, a po ostatniej podwyżce pomidory były tam sprzedawane po nie mniej niż 0,75 USD/kg. Na czele rankingu z najniższymi cenami pomidorów w regionie na koniec minionego tygodnia znalazł się zaś Uzbekistan, gdzie od kilku tygodni z rzędu ceny pomidorów utrzymują się na poziomie 0,66 USD/kg.

Przyczyną wzrostu cen pomidorów w wyżej wymienionych krajach była korekta wcześniej ustalonych cen u tureckich dostawców, ale jak zauważyli ci ostatni, ceny zmieniły się wyłącznie dla produktów najwyższej jakości. Producenci w Turcji nie zmienili w omawianym tygodniu cen pomidorów średniej i niskiej jakości.

w2

Najbardziej dynamicznym rynkiem ze wszystkich analizowanych rodzajów warzyw szklarniowych w krajach monitorowanego regionu w omawianym tygodniu był segment długiego gładkiego ogórka, na którym w większości krajów ustaliły się wyraźne tendencje wzrostowe cen.

Głównym impulsem do rewizji w górę cen tych ogórków były nieregularności w dostawach lokalnych produktów, gdyż właśnie rozpoczęły się rodzime sezony produkcji ogórków w większości krajów regionu.

Spadek cen w tym segmencie rynku w ciągu tygodnia sprawozdawczego odnotowano jedynie w Tadżykistanie i Polsce. W pierwszym z tych krajów wzrost podaży ogórków nowego zbioru z lokalnych szklarni był jednym z głównych czynników, które skłoniły sprzedawców do ustępstw na rzecz kupujących, a w Polsce podaż długich ogórków gładkich wzrosła po wznowieniu stabilnych dostaw tych produktów z Hiszpanii.

w3

W przeciwieństwie do ogórków gładkich, w segmencie ogórka krótkiego „gruntowego”, nie odnotowano ani jednego spadku wcześniej ustalonych cen.

Tym samym w połowie analizowanych krajów zrównoważony popyt i podaż produktów na rynku doprowadziło do stabilizacji sytuacji cenowej, zaś w Gruzji i Federacji Rosyjskiej ceny sukcesywnie rosły w całym okresie sprawozdawczym.

O ile na rynku gruzińskim sprzedawcom udało się tylko nieznacznie podnieść wcześniej ustalone ceny tych ogórków, to w Rosji wzrosły one z 2,36 USD/kg do 3,10 USD/kg. Tak szybki wzrost cen specjaliści EastFruit tłumaczyli spadkiem na rynku rosyjskim udziału importowanego krótkiego ogórka „gruntowego”, a co za tym idzie, wzrost udziału droższego ogórka lokalnego, na który utrzymywał się dość wysoki popyt, co doprowadziło do istotnej korekty w ogólnym przedziale cenowym.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE