Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Regionalny rynek ziemniaków i marchwi – 47. tydz. br.

Ziemniaki

Według EastFruit kluczowym wydarzeniem na rynku ziemniaków w krajach regularnie monitorowanych przez projekt, było rozpoczęcie importu na rynek ukraiński. Na początku okresu sprawozdawczego pojawiły się doniesienia o aktywnych dostawach ziemniaków z Polski na rynek ukraiński, na którym obecne były również ziemniaki z Białorusi. Niemniej jednak zdaniem importerów białoruskie ziemniaki pod względem jakości były znacznie gorsze zarówno od produktów polskich, jak i ukraińskich, więc oferowane były w minimalnym przedziale cenowym: 0,20-0,23 USD/kg. Ceny lokalnych ziemniaków na Ukrainie zaczęły rosnąć i po raz pierwszy od początku bieżącego sezonu i na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły 0,21-0,28 USD/kg.

Należy zwrócić uwagę, że eksport ziemniaków na Ukrainę nie miał jeszcze szczególnego wpływu na wskaźniki cen na rynku tego produktu w Polsce. Tutaj produkty wysokiej jakości były nadal oferowane po cenach sięgających 0,12 USD/kg, a ziemniaki o jakości poniżej średniej można było sprzedawać po 0,07 USD/kg. Z kolei na Białorusi ceny ziemniaków wzrosły o 13-15 procent do 0,18-0,22 USD/kg. Ceny tych produktów wzrosły również w Rosji. Tutaj popyt na ziemniaki pozostał dość wysoki i na koniec tygodnia oferowano je po cenach zbliżonych do rynku ukraińskiego: 0,20-0,29 USD/kg.

W pozostałych krajach rynek ziemniaków nieznacznie się zmienił. I tak w Mołdawii ceny nieznacznie spadły do ​​0,17-0,23 USD/kg, podczas gdy sami producenci zgłaszali duże problemy ze sprzedażą swoich produktów. W Uzbekistanie sprzedawcy ziemniaków również zostali zmuszeni do obniżenia cen do 0,24-0,36 USD/kg, podczas gdy w Tadżykistanie utrzymywały się w przedziale 0,24-0,28 USD/kg. Należy również zwrócić uwagę, że produkty rosyjskie miały znaczący udział w podaży ziemniaków w tych krajach, a sama Rosja znacznie zwiększyła eksport ziemniaków do Azji Środkowej od początku 2020 roku.

w1

Marchew

Na rynku marchwi największe zmiany odnotowano w Mołdawii. Tutaj sprzedawcy od samego początku tygodnia obniżają ceny ze względu na aktywne dostawy importowanych produktów. W efekcie na koniec okresu sprawozdawczego cena marchwi na rynku mołdawskim spadła do 0,23-0,29 dolara, co jednak nadal była znacząco wyższa od wskaźników cen w innych monitorowanych krajach.

Na drugim miejscu pod względem cen marchwi znalazła się Rosja, gdzie produkty te były średnio o ponad jedną trzecią tańsze niż w Mołdawii. Jednocześnie rosyjskim rolnikom udało się nawet nieznacznie podnieść ceny marchwi, zwłaszcza produktów wysokiej jakości. Pod koniec tygodnia rosyjska marchew była oferowana po 0,16-0,24 USD/kg.

W Polsce ceny również nieznacznie wzrosły do ​​0,15-0,19 USD/kg, podczas gdy na Białorusi i Ukrainie pozostały stabilne: odpowiednio 0,16-0,20 USD/kg i 0,09-0,14 USD/kg. Podobna sytuacja miała miejsce w Uzbekistanie (tu marchew, jak poprzednio, oferowana była po 0,13-0,15 USD/kg), choć w sąsiednim Tadżykistanie ceny spadły do ​​0,07-0,09 USD/kg.

w2

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem