Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Regionalny rynek ziemniaków i marchwi – 49. tydz. br.

Ziemniaki
Jak podaje EastFruit, główne wydarzenia na rynku ziemniaków w omawianym tygodniu miały miejsce w Rosji i na Ukrainie, podczas gdy rynek tego produktu w innych krajach pozostał względnie stabilny.

Na przykład sprzedawcy ziemniaków w Rosji zgłosili dość aktywny wzrost popytu na swoje produkty ze strony głównych kategorii kupujących. W efekcie ceny na rynku rosyjskim pod koniec tygodnia wzrosły do ​​0,21-0,29 USD/kg. Czynnikiem hamującym w tym przypadku był wzrost importu ziemniaków z Białorusi do Rosji, co nie pozwoliło lokalnym sprzedawcom na jeszcze aktywniejsze podnoszenie cen. Należy pamiętać, że na samej Białorusi ziemniaki nadal oferowano po 0,17–0,23 USD/kg. Rosja pozostawała także głównym dostawcą ziemniaków do krajów Azji Środkowej, gdzie ceny albo pozostały stabilne (0,24-0,28 USD/kg w Tadżykistanie), albo nieznacznie się skorygowały (0,34-0,38 USD/kg w Uzbekistanie).

Tymczasem na Ukrainie, która była kluczowym importerem rosyjskich ziemniaków w minionym sezonie, ceny do tej pory wahały się w przedziale 0,23-0,28 USD/kg, a niewielkie ilości importu nadal pochodziły z Białorusi i Polski, a w tym ostatnim przypadku ceny były co najmniej dwukrotnie niższe (0,08-0,14 USD/kg). Sami ukraińscy producenci ziemniaków byli poważnie zaniepokojeni rosnącą rolą importowanych produktów na lokalnym rynku i reprezentowani przez Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków wystąpili do organów państwowych z wnioskiem o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków i ich przetworów z Federacji Rosyjskiej.

W pozostałych krajach objętych regularnym monitoringiem projektu rynek ziemniaków nie wykazywał znaczących zmian. W Mołdawii uczestnicy rynku nadal zgłaszali znaczny udział importowanych ziemniaków w dostawach, a ich stabilny poziom utrzymywał ceny w kraju w przedziale 0,17-0,23 USD/kg. Podobny przedział cenowy odnotowano w Gruzji: 0,15-0,23 USD/kg.

w1

Marchew
Jeszcze większa była rola produktów importowanych na rynku marchwi w Mołdawii. Głównymi dostawcami tych produktów były tu Ukraina i Białoruś, z których podaż marchwi już trzeci tydzień z rzędu spadała na rynku mołdawskim. Pod koniec bieżącego okresu sprawozdawczego marchew była oferowana w Mołdawii po cenie 0,20-0,23 USD/kg. Tymczasem na Ukrainie i Białorusi ceny pozostały stabilne: odpowiednio 0,09–0,14 USD/kg i 0,15–0,19 USD/kg.

Wzrost cen na rynku marchwi odnotowano w tym tygodniu w Rosji, zwłaszcza w segmencie produktów wysokiej jakości. Pod koniec okresu sprawozdawczego marchew na rynku rosyjskim oferowana była już po cenie 0,19–0,27 USD/kg, co praktycznie odpowiadało również poziomowi cen w Gruzji (0,21–0,27 USD/kg).

Tymczasem sytuacja na rynku marchwi w Polsce niewiele się zmieniła, a ceny u tu nadal wahały się w przedziale 0,14-0,19 USD/kg. Podobnie rynek w krajach Azji Środkowej praktycznie się nie zmienił: w Tadżykistanie marchew oferowano od 0,08 USD/kg, a w Uzbekistanie średnia cena utrzymywała się na poziomie 0,14 USD/kg.

w2

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE