Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Więzienie kupi owoce i warzywa w dwóch pakietach

2014-03-03 13:16
Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Karny w Tarnowie , ul. St. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 0-14 623-51-00 wew. 231, faks 014 6215677.

Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców sklasyfikowanych w grupie CPV 032 i 153 w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy):  
Część 1 - Warzywa i owoce
Buraki czerwone 4 700 kg
Cebula o średnicy min. 5 cm 2 500 kg
Kapusta czerwona
(w główkach, bez wierzchnich liści) 2 400 kg
Kapusta biała
(w główkach, bez wierzchnich liści) 1 200 kg
Marchew 8 000 kg
Pietruszka 2 150 kg
Por 1 300 kg
Seler 2 400 kg
Ziemniaki jadalne
o średnicy poprzecznej min. 4 cm i podłużnej min. 5 cm 40 600 kg
Fasola pakowana po 0,5 - 1 kg 260 kg
Jabłka 7 500 kg

Część 2 - Kiszonki, sałatki i surówki z kiszonek
Kapusta kiszona 2 650 kg
Ogórek kiszony 2 250 kg
Kapusta czerwona kwaszona wiórka 1 100 kg
Kapusta biała kwaszona z dodatkami 2 600 kg
(warzywa i przyprawy).
Uwaga: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Dostarczane warzywa i owoce winny być czyste, zdrowe, jędrne i nie uszkodzone.
Dopuszcza się możliwość dokonania zamówienia przez Zamawiającego innej ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach określonych w formularzu ofertowym, w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego oraz zrealizowanie zamówienia mniejszej ilości towarów niż zawarta w umowie tj. nie wyczerpanie kwoty umownej w okresie obowiązywania umowy, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Dostawcy..

Pełna treść ogłoszenia: www.sw.gov.pl

Termin składania wniosków upływa:  11.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Karnego w Tarnowie ul. Konarskiego.
Słowa kluczowe: dostawa, przetarg, owoce, warzywa, małopolskie
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem