Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Wynikowy szacunek zbioru owoców z krzewów 2023 r.

Produkcję owoców z krzewów w sadach i na plantacjach w roku 2023 oceniono w szacunku wynikowym na 566 tys. ton, czyli o około 6 procent mniejszą niż w roku 2022. W oszacowaniu przedwynikowym z lipca bieżącego roku eksperci GUS prognozowali poziom około 600 tys. ton, a zatem letnia prognoza była bardziej optymistyczna.

Wynikowa prognoza zbioru malin w roku 2023 mówi o wolumenie 90,6 tys. ton, czyli o 8 procent mniej niż w roku 2022, gdy było to 105 tys. ton. Niższy poziom produkcji był w tym roku przede wszystkim wynikiem niekorzystnej pogody i niskiej opłacalności tej produkcji. Prognoza przedwynikowa z końca lipca mówiła o poziomie 101 tys. ton. W przypadku malin mamy więc wyraźne obniżenie końcowych szacunków w stosunku do przewidywań z lipca, co potwierdza informacje płynące w sezonie od producentów.

Zbiory porzeczek (ogółem – czarnych i kolorowych) oszacowano tym razem na około 130 tys. ton, czyli o 11 procent mniej niż w roku 2022, gdy zbiory wyniosły 146 tys. ton. Szacunki przedwynikowe podawały wielkość nieco ponad 142 tys. ton, co także oznacza znaczącą redukcję w stosunku do prognozy z lata br.

Zbiory porzeczek czarnych GUS szacuje na ponad 91 tys. ton, czyli o 10 procent mniej niż w roku 2022. Przedwynikowa prognoza mówiła o zbiorach czarnych porzeczek na poziomie 100 tys. ton.

Tegoroczną produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) eksperci GUS oszacowali obecnie na około 180 tys. ton, co oznacza spadek o 3 procent w relacji rok do roku. Wolumen zebrany w 2022 roku wyniósł bowiem 185 tys. ton. W przypadku tych owoców w przedwynikowej prognozie szacowano wolumen zbiorów na 179 tys. ton.

Wynikowy szacunek zbiorów borówki wysokiej w 2023 roku to 62 tys. ton, czyli o 4 procent mniej niż w roku 2022, kiedy to zbiory wyniosły 64 tys. ton. Przedwynikowy szacunek z lipca mówił o zbiorach tych owoców na poziomie 66 tys. ton. W przypadku borówek mamy zatem zasadnicze przeszacowanie prognoz. W lecie przewidywano wolumen wyższy rok do roku o 4 procent, a obecnie predykcja mówi o spadku zbiorów rok do roku rzędu 4 procent.

Zbiory agrestu prognozuje się na 8 tys. ton, czyli o 15 procent mniej niż w roku 2022, gdy wyniosły one blisko 10 tys. ton. To wyraźnie niższy poziom prognozy jak w szacunku przedwynikowym, gdy nowa była o 9 tys. ton.

Zbiory owoców z krzewów w kategorii „pozostałe” (aronia, jagoda kamczacka, leszczyna, winorośl i inne) oszacowano na 90 tys. ton, a więc  na poziomie analogicznym do tego z zeszłego roku, gdy było to  90 tys. ton. Tu nastąpił wzrost oszacowania, jako że przedwynikowa prognoza mówiła o wolumenie 86 tys. ton. Największy udział w tej grupie maja obecnie aronia i jagoda kamczacka.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE