Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

06-07.02.2014 54.Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin

2013-12-09 14:31
Tematem wiodącym Sesji są różne aspekty integrowanej ochrony roślin uprawnych.

W przeddzień Sesji 5 lutego (w środę) odbędą się: Konferencja IOR ­– PIB i Komitetu Ochrony Roślin PAN pt: Aktualne problemy w herbologii oraz VII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów

Intencją organizatorów jest, aby Sesja była przeglądem aktualnego dorobku polskiej nauki i praktyki w zakresie ochrony roślin, a równocześnie miejscem kreowania i wytyczania nowych zadań i kierunków w ograniczaniu szkodliwości agrofagów w produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej i leśnej.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oryginalnych wyników badań i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin w formie referatów i posterów.

Forum sesyjne jest również okazją prezentacji i dyskusji nad nowymi regulacjami legislacyjnymi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w ochronie roślin.

Więcej: www.ior.poznan.pl
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem