Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

15.03.2013 Konferencja Borówkowa 2013 "Szanse i zagrożenia"

2013-02-25 12:31

Konferencja Borówkowa 2013 została objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby.

Partnerem tego wydarzenia jest z kolei Katedra Sadownictwa Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Problemów z jakimi borykają się plantatorzy prowadzące plantacje „niebieskich jagód” jest wiele, począwszy od kwestii związanych z zakładaniem plantacji, wyborem odmian, nawożeniem, ochroną przed chorobami i szkodnikami, ściółkowaniem, nawadnianiem, po organizację pracy w gospodarstwach. Coraz większe wymagania związane są ze sprzedażą i odpowiednim przygotowaniem do nie owoców. Oczywiście nie jest możliwe poruszenie wszystkich zagadnień podczas jednego spotkania. Dlatego planując tematykę Konferencji Borówkowej staraliśmy się wybrać tematy aktualne dla Producentów, związane z nowymi zagrożeniami (muszka Drosophila suzukii, antraknoza borówki), zbilansowanym nawożeniem jak też poruszyć zagadnienia ekonomiczne dotyczące rynku zbytów i wymagań odbiorców. Zagadnienia te przedstawią zaproszeni prelegenci z kraju i z zagranicy, będą to osoby bezpośrednio związane z badaniami, produkcją i handlem owocami borówki. Chcemy by organizowana przez nas po raz pierwszy Międzynarodowa Konferencja Borówkowa dała odpowiedź na pytanie, czy warto i w jakim kierunku dalej rozwijać uprawę borówki wysokiej w Polsce.

Program

Program Konferencji Borówkowej 2013 „Szanse i zagrożenia”

9.00-10.00      Przyjazd gości i rejestracja uczestników
10.15-10.40    Rejestracje środków ochrony roślin dla upraw małoobszarowych i na zasadach wzajemnego uznawania – Przemysław Kiełek, Naczelnik Wydziału Rejestracji Środków Ochrony Roślin, MRiRW
10.40-11.05    Dobór odmian borówki wysokiej do warunków uprawy i realiów polskiego rynku- mgr Bohdan Koziński, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
11.05-11.40    Możliwości uprawy borówki wysokiej w pojemnikach – Fred Douven, Douven Blue Berries BV – Holandia

11.40-12.10    Przerwa kawowa      

12.10-12.50    Nawożenie borówki według doświadczeń z Holandii – Peter van Dijk, Blueberry Innovation Centre Holland
12.50-13.15    Uprawa borówki pod osłonami – jak i dlaczego?  - Mariusz Podymniak, jagodnik.pl
13.15-13.40    Antraknoza, rosnące zagrożenie. Jak ją opanować?   – dr Beata Meszka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
13.40-14.05    Drosophila suzukii – jak się przygotować? – mgr Alicja Chorąży, SGGW Warszawa

14.05-15.30    Przerwa obiadowa

15.30-16.10    Oczekiwania brytyjskich odbiorców borówek – Stephen Taylor, Winterwood Farms Ltd., GPO Polskie Jagody sp z o.o.
16.10-16.30    Wymagania i oczekiwania sieci handlowych – Jakub Podgórski, Tesco Polska
16.30-17.20    Panel dyskusyjny: Czy mamy szansę stać się ponownie głównym dostawcą borówek na rynek europejski?

17.20-17.45    Dyskusja i zakończenie Konferencji

 

Konferencję zakończy panel dyskusyjny, w którym zaproszeni eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie:

Czy mamy szansę stać się ponownie głównym dostawcą borówek na rynek europejski?

Wstęp do panelu dyskusyjnego wygłosi Jan Karwowski, od wielu lat związany z uprawą borówki wysokiej i świetnie zorientowany w realiach borówkowego biznesu.

Poruszane w nim będą zarówno zagadnienia produkcyjne jak i rynkowe:

    Uwarunkowania produkcyjne:
    Czy jakość owoców borówki z polskich plantacji jest odpowiednia?
    Certyfikacja – czy Globalgap wystarczy? Czy polscy producenci spełniają wymagania systemów jakościowych?
    Koszty produkcji owoców borówki.
    Uwarunkowania rynkowe – możliwości i bariery ekspansji:
    Alternatywne  - do rynku angielskiego – kierunki sprzedaży owoców borówki?
    Promocja – kto się tym zajmie i za czyje pieniądze?

Do panelu dyskusyjnego zaprosiliśmy ekspertów z kraju i zagranicy: 

Jan Karwowski, GPO Polskie Jagody sp z o.o., Plantacja nad Tanwią sp. z o.o.
Ireneusz Komorowski, prezes SPBA
Rafał Legucki, Sun Berry sp z o.o.
Jakub Podgórski, Tesco Polska
Stephen Taylor, Winterwood Farms Ltd., GPO Polskie Jagody sp z o.o.
dr Kazimierz Ścibisz, SGGW
Jerzy Wilczewski, Gospodarstwo Ogrodnicze Wilczewscy

Prowadzenie panelu:

Mariusz Podymniak, jagodnik.pl

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem