Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Konferencja prasowa przed Targami World Food

2014-04-03 08:00

Jako pierwsza na konferencji głos zabrała przedstawicielka organizatora Targów World Food Warsaw, Pani Agnieszka Szpaderska. Omówiła ona pokrótce ideę Targów, jako platformy, na której mają spotykać się przedstawiciele polskich i zagranicznych firm z sektora rolno – spożywczego. Targi World Food Warsaw mają bowiem formułę businness to business, a więc przeznaczone są właśnie dla producentów, dystrybutorów i odbiorców produktów, systemów specjalistycznych oraz usług i i rozwiązań technologicznych z tego sektora.

Tematyka konferencji prasowej, prócz spraw związanych z organizacją i przebiegiem samych targów, skupiła się wokół trzech  zagadnień. Pierwszym z poruszonych tematów było wsparcie jakiego Państwo, za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego,  dostarcza firmom, które chcą zdobywać nowe rynki poza granicami naszego kraju oraz bardzo silna pozycja sektora żywnościowego w strukturze polskiego handlu zagranicznego. Drugą omawianą kwestią były hity eksportowe polskiego sektora rolno - spożywczego, a trzecią zaś tak aktualna dziś sprawa wymiany handlowej w sektorze mięsnym.

Czytelników portalu fresh-market.pl z pewnością zainteresują dwa pierwsze z wymienionych obszarów problemowych. W pierwszym temacie wypowiadała się Pani Agnieszka Rembisz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Agencji Rynku Rolnego. Opisała ona pokrótce jak ważną gałęzią polskiego handlu zagranicznego jest sektor rolno – spożywczy, który w roku 2013 osiągnął rekordowy poziom dodatniego salda w wymianie handlowej na poziomie 5,7 mld euro.

Najciekawszą jednak, z punktu widzenia polskich przedsiębiorców działających w tym sektorze rynku, była ta część wypowiedzi Pani Dyrektor, która poruszała kwestię wsparcia, jakie Agencja Rynku Rolnego dostarcza w celu promocji polskiego eksportu i pomocy dla polskich firm szukających szans na swój rozwój w strategii wychodzenia na nowe rynki zagraniczne, zarówno te unijne, jak i rynki krajów takich, jak Rosja, Ukraina, Kazachstan, ale także kraje Bliskiego Wschodu czy Chiny.

Prezes Związku Sadowników RP, Pan Mirosław Maliszewski omówił natomiast sukcesy, jakie w ostatnich latach święciły polskie produkty spożywcze na rynkach zagranicznych. A jako sadownik skupił się oczywiście na przodującej, w tym względzie, pozycji polskich jabłek i ogromnej roli eksportu tych owoców do Rosji.

Zarówno w wypowiedzi Pani Dyrektor Rembisz, jak i Pana Prezesa Maliszewskiego nie zabrakło odniesień do aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą – do bieżącej sytuacji na rynku ukraińskim i rosyjskim.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE