Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport jabłek 2019/20 (do czerwca)

2020-10-20 10:00

Czerwiec nie wniósł już wiele do całościowego eksportu jabłek w sezonie 2019/2020. Faktycznie w miesiącu tym nastąpił drastyczny jego spadek, który był konsekwencją wyczerpania zapasów jabłka w jakości eksportowej w Polsce. Ta spadkowa tendencja zresztą zarysowała się już w maju.

Skumulowany wolumen eksportu jabłek w sezonie 2019/2020 (od lipca 2019 do czerwca 2020) wyniósł, wedle danych GUS, 694,29 tys. ton, a jego wartość osiągnęła 1372,03 mln zł (niemal 1,4 mld zł). W samym czerwcu 2020 roku z Polski wyeksportowano jednak tylko 5,4 tys. ton jabłek za 14,8 mln zł. Oznacza to spadek w relacji miesiąc do miesiąca o 89,6 procent jeśli chodzi o ilość i o 89,7 procent jeśli chodzi o wartość tego eksportu.

w2

Porównując sezon bieżący z dwoma poprzednimi widać, że wolumen sprzedaży polskich jabłek był mniejszy od zeszłorocznego o 317,5 tys. ton, czyli o 31,4 procent (przy czym należy pamiętać o tym, że w sezonie 2018/2019 jabłek było dużo i były one bardzo tanie). Jednocześnie eksport w sezonie bieżącym był niższy od tego sprzed dwóch lat o 24,4 tys. ton, czyli o 3,4 procent. Pokazuje to jak słaba była końcówka tego sezonu, bo do maja włącznie wolumen utrzymywał się na wyższym poziomie niż dwa lata wcześniej.

w2

W zestawieniu wartości eksportu jabłek w tych trzech sezonach sytuacja wygląda nieco inaczej. Wartość tego eksportu w sezonie 2019/2020 była wyższa od tej sprzed roku o 48,8 mln zł, czyli o 3,7 procent, ale była niższa od tej sprzed dwóch lat o 26,9 mln zł, czyli o 1,9 procent.

A jak wyglądał eksport jabłek z Polski w rozbiciu na poszczególne miesiące sezonu?  Spójrzmy na odpowiednie wykresy. Najpierw ujęcie ilościowe.

w3

Tu widać bardzo dobrze jak słaby był czerwiec 2020 w tym względzie i dlaczego zaważył on na wyniku całosezonowym. Analogicznie wygląda to w przypadku wykresu wartości eksportu polskich jabłek.

w4

Spójrzmy teraz na średnie ceny osiągane przez polskie jabłka w eksporcie (pamiętając, że ich wartość jest nieco zaniżona w prezentowanych danych, bo ujęte są w nich też jabłka do przetwórstwa).

w5

Czerwiec 2020 roku przyniósł spadek ceny średniej po raz pierwszy od stycznia. Ale zniżka wyniosła zaledwie 4 grosze na kilogramie (-1,3 procent). Warto natomiast zauważyć, że ceny czerwcowa pozostała znacząco wyższa od tej sprzed roku i sprzed dwóch lat.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE