Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Rosyjskie embargo - komunikat Rossielchoznadzoru

Tymczasowe ograniczenie przywozu niektórych produktów roślinnych z Polski

Rossielchoznadzor wielokrotnie wyrażał głębokie zaniepokojenie systematycznym naruszaniem międzynarodowych i rosyjskich wymogów fitosanitarnych w zakresie dostaw polskich produktów roślinnych do Rosji. Tylko w 2013 r. ujawniono 916 przypadków łamania międzynarodowych wymogów dotyczących fitosanitarnych dokumentów rejestracyjnych, co było przedmiotem negocjacji z polskimi służbami fitosanitarnymi, która odbyły się w listopadzie 2013 (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/8228.html) i podczas których strona polska podjęła się dodatkowych obowiązków w celu zapewnienia dokładności certyfikacji fitosanitarnej regulowanych towarów. Mimo to, ujawniono 513 naruszeń, wskazując, na brak skuteczności działań podjętych przez stronę polską.

Rossielchoznadzor wielokrotnie zwracał uwagę stronie polskiej na to,że systematycznie powtarzają się wypadki identyfikowania w przesyłkach z Polski organizmów uznawanych wRosji za organizmy kwarantannowe (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/9635.html). Od początku tego roku wykazano 27 przypadków polskich produktów dla dwóch rodzajów organizmów kwarantannowych - Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis Perg.) oraz Owocówka południóweczka (Grapholita molesta Busck). Ten drugi przypadek jest szczególnie istotny ponieważ według oficjalnych danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę danych EPPO PQR wersji 5.3.1 (http://newpqr.eppo.int/download.php), szkodniki te w Polsce nie występują. Jednocześnie wykrywano je w polskich produktach już wcześniej. W jednym przypadku w 2010 r. i 19 przypadków w 2012 roku. W związku z tym Rossielhoznadzor uważa, że ​​strona polska albo nie posiada wiarygodnych informacji o stanie fitosanitarnym całego terytorium lub dochodzi do przypadków wywozu produktów z państwach trzecich z podawaniem Polski jako miejsce pochodzenia tego produktu.

O sytuacji Rossielhoznadzor poinformował Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa Polski i dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Paola Testori Koji (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/9877.html).

Pomimo przekazania powyższych informacji stronie polskiej, ani podczas rozmów w Kaliningradzie w dniu 3 lipcu tego roku (http://fsvps.ru/fsvps/news/10332.html), ani w późniejszej korespondencji urzędowej, Państwowa Inspekcja Ochrony Rośliny i Nasiennictwa Polski nie przewidziała istotnego dochodzenia. Nie przedstawiła też planu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa fitosanitarnego w zakresie dostaw polskich produktów roślinnych do Rosji, ani nie przedstawiła danych z monitoringu w Polsce w celu zidentyfikowania Owocówki południóweczki.

Ponadto Rossielchoznadzor zauważa, że ​​polskie produkty roślinne, w wielu przypadkach stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na znaczne przekroczenia maksymalne dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów i obecności azotanów. W ramach monitorowania zdrowia publicznego w odniesieniu do polskich produktów tylko kontrole Rossielchoznadzor w Moskwie, regionie moskiewskim i w Tule, w pierwszej połowie tego roku ujawniły 211 przesyłek polskich produktów ogrodniczych o wadze ponad 3700 ton, w których przekroczenia dopuszczalnych pozostałości pestycydów wynosiły od 2 do 15 razy. Nadmiar pestycydów odnotowano w 90% polskich jabłek.

Biorąc pod uwagę skalę ryzyka związanych z obecną sytuacji, zgodnie z pkt 1a artykułu VII Międzynarodowej konwencji o ochronie roślin z (Rz 1951 r., zmienionej w 1997 r.), Rossielchoznadzor uważa, że konieczne jest wprowadzenie od 1 sierpnia 2014, jako tymczasowe awaryjne środki ochrony fitosanitarnej, ograniczenia importu do Rosji z Polski i polskiego importu przez kraje trzecie, następujące rodzaje produktów roślinnych:

- Jabłka, gruszki i pigwy, świeże (kod ТНВЭД ТС 0808);

- Morele, wiśnie, brzoskwinie, nektarynki, śliwki i owoce tarniny, świeże (kod ТН ВЭД ТС 0809);

- Kapusta, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne rodzaju Brassica, świeże lub schłodzone (kod ТНВЭД ТС 0704);

- Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone (kod ТНВЭД ТС 0709).

W sprawie możliwości wprowadzenia takich środków Rossielhoznadzor wielokrotnie ostrzegał polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z 21.04.2014 № FS-SD-3/6492 i od 26.05.2014 № FS-AS-3/8634) oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (pismo z dnia 22.05.2014 № FS-AS-3/8395), jak i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (pismo z dnia 23.05.2014 № FS-SD-3/8486).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE