Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Trwa okres intensywnej eksploatacji komór KA

2013-12-23 18:40

Komory z kontrolowaną atmosferą to obecnie jeden z najpopularniejszych obiektów przechowalniczych. Chłodnie KA dają bardzo dobre efekty w długotrwałym przechowywaniu nawet tych delikatniejszych i szybko mięknących odmian, takich jak m. in. Szampion. W wielu przypadkach posiadanie komory KA stanowi warunek handlu jabłkami w ogóle, bo firmy eksportowe mają coraz wyższe wymagania dotyczące skupowanych owoców – dotyczące przede wszystkim jędrności (wysoką można utrzymać tylko w odpowiednich warunkach przechowalniczych). Komory z kontrolowaną atmosferą w dobie rosnących wymagań jakościowych stanowią błogosławieństwo dla sadowników, ale i śmiertelne niebezpieczeństwo.

Kończy się grudzień, coraz więcej firm eksportowych szuka owoców z kontrolowanej atmosfery, a to oznacza coraz intensywniejszą eksploatację obiektów przechowalniczych tego typu. Otwieranie komór i zaglądanie przez okienka staje się konieczną codziennością. Ważne jest zatem by użytkować chłodnie KA z rozwagą i biorąc poprawkę na to, że skład gazowy w nich się znajdujący jest skrajnie szkodliwy dla organizmu ludzkiego.
W typowych chłodniach KA skład gazowy składa się z około 3 proc. tlenu i około 5 proc. dwutlenku węgla, pozostałą część mieszaniny gazów stanowi azot. W komorach typu ULO (Ultra low oxygen) zawartość tlenu jest jeszcze niższa – do 1,5 proc.

Bezpieczne dla człowieka stężenie tlenu wynosi minimum 18  proc., pod warunkiem, że zawartość dwutlenku węgla wynosi maksymalnie 0,5 proc. Zawartość tlenu na poziomie 10–16 proc. powoduje przyspieszenie oddychania i problemy z koordynacją ruchową. Stężenie tlenu poniżej 10 proc. powoduje nudności i zasłabnięcia oraz ogranicza zdolność do poruszania się. Przy stężeniu poniżej 6 proc. człowiek niemal natychmiast traci przytomność i w krótkim czasie następuje jego zgon. W komorach KA gdzie w składzie gazowym stężenie tlenu nie przekracza 3 proc., a stężenie dwutlenku węgla jest znacznie powyżej dopuszczalnej normy, śmierć człowieka następuje praktycznie natychmiast.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ BEZTLENOWYCH:

  • Oddychanie w komorze gazoszczelnej z obniżoną zawartością tlenu powoduje utratę przytomności po ok. 30 sekundach.
  • Utrata przytomności następuje niezauważalnie, a po kilku minutach następuje odtlenienie mózgu i śmierć.
  • Bezwzględnie nie wolno wchodzić do załadowanej, zamkniętej komory gazoszczelnej.
  • Nie wolno używać wózków spalinowych do załadunku i rozładunku komory (dopuszczalne wózki na gaz z katalizatorem).
  • Rozładunek komory można rozpocząć dopiero po wyrównaniu stężenia tlenu w komorze z otoczeniem.
  • Do otwartego okienka kontrolnego należy podchodzić z zapaloną świecą. Jeśli płomień gaśnie, należy wycofać się.
  • Dzieciom, osobom starszym oraz osobom nieznającym zasad bezpieczeństwa należy uniemożliwić dostęp do komory gazoszczelnej oraz pomieszczeń do niej przylegających (pakowni) bez nadzoru.
  • Przed zamknięciem komory należy upewnić się, czy nikt nie został wewnątrz.
  • W razie przypadkowego zamknięcia w komorze z obniżonym stężeniem tlenu należy natychmiast wybić szybę młotkiem umieszczonym na wewnętrznej stronie drzwi i jak najszybciej wydostać się z komory.
  • Okienko należy zamykać na klucz i przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych i dzieci.

Dla własnego bezpieczeństwa i swoich bliskich należy bezwzględnie przestrzegać ww. zasad bezpieczeństwa !!! 


Zobacz więcej: Jabłka

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE