Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Eksport mrożonej porzeczki 2019 r.

Wolumen eksportu z Polski mrożonych porzeczek (kategorie CN: 08112039 - Porzeczki czarne niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego i 08112051 - Porzeczki czerwone niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2019 roku 59,0 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 169,3 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku.

W 2018 roku eksport porzeczek czarnych i czerwonych wyniósł bowiem 60,7 tys. ton oraz 183,6 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 1,7 tys. ton, czyli o 2,9 procent  oraz spadek wartości o 14,3 mln zł, czyli o 7,8 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu w omawianej kategorii między rokiem 2018 i 2019, to wśród największych odbiorców doszło do kilku przetasowań, ale na pozycjach od trzeciego w dół. Na pierwszym miejscu utrzymała się Białoruś – wzrost wolumenu z 16,9 do 17,3 tys. ton, a na drugim Niemcy – spadek wolumenu z 16,1 do 15,1 tys. ton.

Z miejsca piątego na trzecie weszła Belgia – wzrost wolumenu z 4,2 do 5,2 tys. ton, za to z trzeciego na czwarte spadła Holandia – spadek wolumenu z 5,0 do 4,2 tys. ton, a z czwartego na piąte Wielka Brytania, tu wolumen skurczył się z 4,7 do 3,3 tys. ton.

Wśród dużych odbiorców polskich porzeczek mrożonych (powyżej tysiąca ton) znalazły się jeszcze: Francja – spadek wolumenu z 3,1 do 2,5 tys. ton oraz spadek z pozycji szóstej na siódmą, Włochy – spadek z 1,7 do 1,6 tys. ton oraz z miejsca siódmego na ósme, Serbia – wzrost wolumenu z 1,6 do 2,7 oraz awans z miejsca ósmego na szóste i Chiny, dokąd eksport zmalał z 1,1 do 1,0, co pozwoliło utrzymać temu państwu miejsce dziewiąte.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Albania

1 296

5 039

1 179

1 334

Algieria

40 000

129 639

30 375

33 803

Antarktyda

30

642

150

167

Argentyna

63 240

195 123

45 568

51 728

Armenia

346

1 416

330

370

Australia

44 500

262 324

61 547

68 734

Austria

878 555

2 884 577

673 627

756 249

Azerbejdżan

22 252

124 176

28 766

32 196

Belgia

5 156 861

18 356 159

4 277 876

4 802 176

Białoruś

17 341 395

28 075 587

6 538 342

7 329 530

Bośnia i Hercegowina

55 050

218 919

50 602

56 358

Bułgaria

24 390

73 509

16 946

18 968

Chiny

987 113

3 658 753

852 903

956 391

Chorwacja

52 830

232 406

54 034

60 225

Cypr

21 750

105 239

24 419

27 250

Czarnogóra

3 152

12 271

2 840

3 173

Czechy

371 150

1 106 811

257 413

288 723

Dania

589 445

2 476 465

576 678

645 431

Estonia

114 203

357 017

83 127

93 416

Finlandia

464 581

1 533 579

357 544

402 136

Francja

2 499 612

11 370 540

2 648 021

2 970 319

Grecja

54 306

206 189

47 766

53 388

Gruzja

46 919

187 835

43 684

48 838

Hiszpania

260 470

1 064 804

247 762

277 524

Holandia

4 226 740

12 791 545

2 979 954

3 341 950

Indie

1 890

4 861

1 134

1 287

Irlandia

136 748

464 600

107 772

120 733

Izrael

271 600

881 494

205 227

230 563

Japonia

40 100

197 618

45 957

51 796

Kanada

350 877

1 466 787

341 929

382 870

Katar

1 857

8 261

1 917

2 136

Kazachstan

127 175

366 186

85 218

95 400

Korea Południowa

5 448

85 074

19 897

22 154

Kosowo

3 150

13 266

3 093

3 464

Liberia

43

189

44

50

Libia

648

3 278

753

836

Litwa

167 803

452 750

105 680

118 858

Łotwa

202 585

625 864

145 838

163 760

Mołdawia

29 332

97 209

22 681

25 415

Mongolia

18 000

42 676

9 975

11 258

Niemcy

15 093 224

46 347 799

10 786 466

12 100 352

Norwegia

40 725

116 819

27 186

30 591

Nowa Zelandia

12 000

28 233

6 604

7 473

Rep. Południowej
Afryki

2 000

7 877

1 828

2 040

Rumunia

176 040

592 437

137 805

154 343

Serbia

2 657 485

10 076 430

2 344 108

2 629 476

Słowacja

9 550

47 166

10 978

12 333

Słowenia

1 040

6 920

1 603

1 799

Stany Zjednoczone

163 549

786 999

182 645

205 433

Szwajcaria

272 790

1 163 677

269 965

303 501

Szwecja

519 522

2 094 020

486 321

546 263

Tajlandia

5 500

48 688

11 347

12 854

Turcja

76 700

246 643

57 295

64 515

Ukraina

19 890

70 964

16 483

18 461

Węgry

320 861

852 130

198 847

222 838

Wielka Brytania

3 318 341

10 976 124

2 553 647

2 869 459

Wietnam

17 570

75 108

17 553

19 888

Włochy

1 573 775

5 537 903

1 289 409

1 448 515

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

12 554

54 388

12 586

14 013

RAZEM

58 970 558

169 271 002

39 411 244

44 215 104

Zobacz więcej: Porzeczki

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE