Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Import winogron po III. kw. 2018 r.

Wolumen importu winogron świeżych (kategoria CN 080610) w trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 81,1 tys. ton, natomiast jego wartość sięgnęła poziomu 472,7 mln zł. Oznacza to, że import w tej kategorii w ujęciu rok do roku uległ obniżeniu. Jednak trzeba mieć świadomość, iż w takim samym okresie roku 2017 był on wysoki. Dla pełniejszego obrazu zestawimy go więc jeszcze z importem w trzech kwartałach roku 2016.

I tak wolumen importu po trzech kwartałach roku 2016 wyniósł 69,9 tys. ton, a wartość 376 mln zł. W roku 2018 import winogron był więc wyższy o 11,2 tys. ton, czyli o 16,0 procent oraz aż o 96,7 mln zł, czyli 26,7 procent.

Inaczej rzecz wygląda w zestawieniu z rokiem 2017. Wolumen importu winogron w trzech kwartałach 2017 roku wyniósł bowiem 90,5 tys. ton, a jego wartość 484,6 mln zł. Oznacza to spadek w ujęciu rok do roku o 9,4 tys. ton, czyli o 10,4 procent oraz o 11,9 mln zł, czyli o 2,4 procent.

Wśród największych dostawców winogron do Polski, między trzema kwartałami lat 2017 i 2018, dominowały spadki wolumenów. Import od lidera zestawienia – Włoch zmalał z 33,1 do 32,2 tys. ton. Spadł też import z Chile – z 11,4 do 9,9 tys. ton, z Turcji – z 6,6 do 4,8 tys. ton, z RPA – z 5,6 do 4,1 tys. ton, z Grecji – z 5,2 do 3,4 tys. ton oraz z Indii – z 5,2 do 3,2 tys. ton.

Wzrósł za to import z Peru – z 4,9 do 6,7 tys. ton i, co ciekawe, z Niemiec – z poziomu 6,7 do 8,3 tys. ton, lokując tym samym Niemcy na trzeciej pozycji wśród dostawców tych owoców do naszego kraju.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Arabia Saudyjska

31 230

315 676

75 555

93 294

Argentyna

48 015

262 188

62 953

77 627

Austria

99 960

546 918

127 084

147 692

Brazylia

47 439

431 522

102 579

123 037

Chile

9 932 081

61 428 335

14 615 884

17 954 701

Chiny

167 795

1 104 748

263 215

321 073

Egipt

1 559 875

13 168 625

3 090 460

3 683 653

Francja

95 546

707 750

168 955

207 795

Grecja

3 399 648

10 734 914

2 494 354

2 893 306

Hiszpania

1 957 426

12 838 050

3 013 752

3 549 829

Holandia

1 075 017

8 784 696

2 098 293

2 559 456

Indie

3 202 262

25 438 537

6 075 284

7 485 111

Indonezja

722 016

5 625 140

1 329 587

1 634 152

Izrael

84 505

649 088

151 511

179 038

Kolumbia

6 303

43 369

10 320

12 492

Kostaryka

4 084

27 133

6 514

8 047

Litwa

304 175

1 535 664

356 691

413 711

Macedonia

478 244

1 591 973

370 206

428 993

Malezja

33 780

269 718

64 778

79 916

Maroko

7 273

43 259

10 020

11 581

Melilla

2 657

11 202

2 688

3 322

Mołdawia

393 022

1 023 787

242 206

286 912

Namibia

452 881

4 273 076

1 019 276

1 213 742

Niemcy

8 338 028

58 895 143

13 884 305

16 567 123

Panama

3 699

11 714

2 810

3 473

Peru

6 675 187

50 229 197

12 023 036

14 628 735

Portugalia

519 066

5 451 120

1 266 062

1 467 385

Rep. Południowej
Afryki

4 109 980

37 563 118

8 979 562

10 963 949

Rumunia

64 948

221 229

51 471

59 678

Serbia

141 763

348 104

81 052

93 789

Słowenia

79 254

770 169

178 400

206 192

Stany Zjednoczone

3 542

32 554

7 833

9 661

Turcja

4 824 524

15 976 011

3 711 926

4 305 331

Uzbekistan

17 788

15 355

3 568

4 147

Wielka Brytania

4 848

94 364

21 950

25 459

Włochy

32 201 561

152 245 875

35 379 624

41 036 612

RAZEM

81 089 422

472 709 321

111 343 764

132 740 014

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE