Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Stanowisko rządu w sprawie WPR po 2013 r.

2012-05-23 08:30

Jak podaje MRiRW, minister rolnictwa przygotował projekty stanowisk rządu do pakietu propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej, dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Komisja przedstawiła propozycje zmian przepisów: płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, organizacji rynków rolnych, finansowania WPR oraz jej monitorowania. KE przedstawiła również propozycje rozwiązań przejściowych dotyczących płatności bezpośrednich w 2013 r. i wsparcia dla plantatorów winorośli.

Polski rząd uważa, że wiele z proponowanych przez KE zmian podporządkowanych zostało zasadzie utrzymania transferów z budżetu UE do państw członkowskich. Rozwiązania te są skomplikowane i prowadzą do wzrostu biurokracji i kosztów wdrażania WPR, nie gwarantując osiągnięcia stawianych przed nimi celów. Na dystrybucję budżetu WPR nadal wpływać będzie historyczna wielkość i intensywność produkcji rolnej w państwach członkowskich. Niepokojąca jest także próba zwiększenia kompetencji legislacyjnych KE kosztem Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Pozytywnymi elementami propozycji KE są m.in. wyeksponowanie roli małych gospodarstw, próba poprawy dystrybucji wsparcia pomiędzy gospodarstwami różnej wielkości, akceptacja powierzchni użytków rolnych jako właściwego kryterium dla oceny wysokości wsparcia bezpośredniego.

Słowa kluczowe: MRiRW, WPR, unia europejska
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE